Över tre miljoner till forskning för en mer konkurrenskraftig tråddragningsindustri

Joakim Larsson.

Joakim Larsson visar upp dagens smörjmedel, som används i tråddragningsprocessen. Den ska han byta ut mot en mer miljövänlig variant för att göra den svenska industrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig.

Joakim Larsson vid Örebro universitet får över tre miljoner kronor från Vinnova för att göra tråddragningsindustrin mer effektiv, konkurrenskraftig och miljövänlig. Detta ska ske genom att se över smörjsystemet – och använda 3D-printade verktygshållare.

Det kanske inte är så ofta vi tänker på det, men tråd finns överallt omkring oss. Tråd håller samman våra byggnader och konstruktioner, stabiliserar våra bildäck och transporterar elektricitet.

Bara i Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och i Europa är siffran en bit över fem miljoner ton. En nyckel till att göra tråddragningen effektiv är att det finns en fungerande smörjning mellan tråden och dragverktyget.

– Den svenska tråddragningsindustrin står inför stor internationell konkurrens och för att möta den krävs avancerade produkter med antingen hög kvalitet eller hög produktionseffektivitet. Båda dessa alternativ ställer extremt höga krav på smörjsystemet, säger Joakim Larsson, som jobbar inom maskinteknik vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Nu meddelar Vinnova att myndigheten stöttar Joakim Larssons projekt ”Wire drawing optimization with resource efficient lubrication” (på svenska: ”Optimering av tråddragning med resurseffektiv smörjning”) med 3,165 miljoner kronor. 

Projektet sker i samarbete med Hjulsbro Steel, Högskolan Dalarna, Ionbond, Jernkontoret, Jönköping University, Outokumpu Fagersta Stainless, Rise, Suzuki Garphyttan AB och Zapp precision metals. I projektet ska Joakim Larsson göra en grundläggande genomlysning och optimering av samspelet mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd. Målet är att göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig.

Bland annat ska Joakim Larsson byta ut de nuvarande smörjmedelsbärarna mot mer miljövänliga alternativ och också testa additivt tillverkade, alltså 3D-printade, verktygshållare.

– Det är ett helt nytt koncept som ger nya möjligheter till processkylning.

Utöver Vinnovamedlen har Joakim Larsson även fått 800 000 kronor till forskningsprojektet ”Framtidens trådforskning” från Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsen administreras av Jernkontoret.

Projektet startade i november och syftar till att utveckla den unika trådforskningsmiljön som finns vid Örebro universitet.

– Det känns jätteroligt och spännande att få två nya projekt samtidigt, detta kommer verkligen föra forskningsområdet framåt, säger Joakim Larsson.

Text och foto: Jesper Eriksson