This page in English

Forskningsprojekt

Framtidens trådforskning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2021

Kontaktperson

Joakim Larsson

Forskningsämne

Tråddragning är och har historiskt sett varit en väldigt viktig tillverkningsteknik. I dagens samhälle återfinns komponenter tillverkade av tråd överallt. Skruv och spik som sammanfogar våra byggnader och håller ihop våra konstruktioner tillverkas av tråd, ledningarna som transporterar elektricitet, är också gjorda av tråd. I nästan alla komplexa produkter finns komponenter tillverkade av tråd. Utan tråd skulle vi inte leva i det samhälle som vi gör idag.

På Örebro universitet har man bedrivit forskning inom området under de senaste tre decennierna.

Idag samarbetar Örebro universitet med de ledande företagen inom svensk tråddragningsindustri som också är medlemmar i Jernkontorets teknikområde för tråd.

Detta projekt syftar till att utveckla den unika trådforskningsmiljön som finns på Örebro universitet.

Samarbetspartners - loggor.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning
  • Jernkontoret
  • Örebro universitet