This page in English

Forskningsprojekt

Wire drawing optimization with resource efficient lubrication (WOLS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Joakim Larsson

Forskningsämne

Tråd finns överallt runt omkring oss, den håller samman våra konstruktioner, stabiliserar våra däck och transporterar elektricitet. I nästan alla komplexa produkter finns komponenter av tråd. Endast i Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och mer än 5 miljoner ton ståltråd produceras i Europa. För att tråddragningsprocessen ska fungera måste det finnas en fungerande smörjning som separerar trådens och dragverktygets yta.

Den svenska tråddragningsindustrin står inför stor internationell konkurrens från låglöneländer och för att möta den krävs avancerade produkter med hög kvalitet och / eller hög produktionseffektivitet. Båda dessa alternativ ställer extremt höga krav på smörjsystemet.

Förväntade effekter och resultat


Projektet WOLS avser att göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd. Detta inkluderar utvärdering av möjligheter att byta ut boraxbaserade smörjmedelsbärare mot mer miljövänliga alternativ samt tillämpning av ett helt nytt koncept med additivt tillverkade verktygshållare som ger nya möjligheter till processkylning.

Planerat upplägg och utförande


Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Optimization of lubricant systems

AP2: Environmentally friendly lubricant carrier

AP3: Design and Implementation of Additively manufactured dies / die holders

AP4: Project management and dissemination of results

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vinnova