Smarta städer, hälsa och smart industri i fokus för nya AI-projekt

Amy Loutfi, Camilla Ulvmyr och Mikael Klintberg.

Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, Camilla Ulvmyr, verksamhetsansvarig för Örebronoden inom AI Sweden, och Mikael Klintberg, co-director för AI Impact Lab.

Nätverk, projekt, fokusområden, partners och nationella erbjudanden – allt för att driva utvecklingen inom artificiell intelligens framåt.
– Förra året var händelserikt och Örebro universitet fortsätter att driva en proaktiv strategi för samverkan inom ett av våra spetsområden – AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

AI Impact Lab bildades genom ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Syftet är att stärka regionens utveckling inom artificiell intelligens genom att skapa en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen och forskningen inom AI.

AI Impact Lab fick även ett nationellt uppdrag, som värd för Örebronoden inom AI Sweden, Sveriges nationella center för AI. Noduppdraget handlar i grund och botten om att accelerera implementeringen och användandet av tillämpad AI i Sverige.

Regionalt fokus: Nätverk, AI-projekt och ett samlat innovationsstödsystem

2020 var minst sagt ett händelserikt år. AI Impact Labs övergripande fokus har varit att skapa relationer och samarbeten för att lägga grunden för ett regionalt AI-ekosystem med genomtänkta arbetsprocesser.

Under våren samlade AI Impact Lab det regionala innovationsstödsystemet till en workshopserie, ett arbete som sedan mynnade ut i bildandet av ett AI-innovationsråd, som gemensamt kan fånga upp och hantera olika AI-idéer.

På temat nätverk har AI Impact Lab varit aktiv i ett nätverk för AI-intresserade startups och som drivs i samverkan med Creative House, ett startup-community i Örebro. AI Impact Lab har även startat ett nätverk för AI-intresserade studenter vid Örebro universitet och arrangerat en första studentutmaning – att få en AI att måla tavlor – för dem. 

– Vi kan ge nätverket möjlighet att dra nytta av den samlade AI-kompetensen som finns i Örebro, men också inom AI Sweden, vad gäller kunskap, nätverk och projekt, säger Mikael Klintberg, co-director för AI Impact Lab.

Driver projekt inom smarta städer, hälsa och smart industri

AI Impact Lab har också initierat projekt inom de tre fokusområdena smarta städer, hälsa och smart industri. Inom smarta städer har projektet ”Ett sammankopplat Örebro” dragit i gång. Det kommer att ledas av Örebro kommun med stöd av AI Impact Lab och bland deltagarna finns Länsgården fastigheter, Futurum fastigheter, Örebroporten, Örebrobostäder, Kumbro, Akademiska hus och Alfred Nobel Science Park.

hälsoområdet har AI Impact Lab startat ett pilotprojekt inom polypdetektering tillsammans med Region Örebro län, samt ett pilotprojekt gällande schemaläggning för hemtjänstpersonal tillsammans med Örebro kommun.

Slutligen, inom området smart industri, har AI Impact Lab fått finansiering till projektet AI.ALL av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Finansiering kommer även från Region Örebro län. Det treåriga regionala utvecklingsprojektet ska hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att implementera AI genom konkreta delprojekt och samarbeten med Örebro universitets AI-forskare.

– Användandet av AI som ett verktyg för att utveckla och effektivisera offentliga tjänster, framtidens hälso- och sjukvård och länets industri är enbart i sin linda och där kommer AI.ALL-projektet kunna bidra till att snabba på utvecklingen, säger Kristina Eklöf, områdeschef för näringslivsutveckling på Region Örebro län.

Nationellt fokus: Nya AI-partners, datafabrik och co-location

Det nationella uppdraget som nod inom AI Sweden handlar om att skapa värde för partners genom att matcha dem mot AI Swedens erbjudanden. Under året har noden tecknat partneravtal med ett antal regionala aktörer som SCB, Örebro kommun, Länsgården, Akademiska hus, Proact IT och Cubist IT. Örebronoden har också bidragit med två regionala startup-bolag till AI Swedens startup-program; Binary Brains och Neurolearn. 

Som en del av datafabriken inom AI Sweden har även utvecklingen av en regional datafabrik, ORU Data Factory (DGX1), initierats. En grupp som ansvarar för drift och utveckling har satts samman och två workshops med AI Swedens datafabrikteam i Göteborg och IT-chefer samt superanvändare från regionala partners har genomförts. Tanken framåt är att ORU Data Factory ska koppla an till AI Swedens nationella datafabrikserbjudande.

Under slutet av 2020 lanserade Örebro universitet en storsatsning på innovation, entreprenörsskap och samverkan, ORU Innovation Arena. Där har noden möjlighet att erbjuda co-location, samlokalisering, i form av tillfälliga arbetsplatser, undervisningslokal för digitala möten, konferensrum och en stor labbyta till partners inom AI Sweden, både regionalt och nationellt.

– Det är otroligt inspirerade att som nod inom AI Sweden få vara med och bidra till det gemensamma uppdraget att accelerera AI-implementeringen i Sverige, säger Camilla Ulvmyr, verksamhetsansvarig för Örebronoden inom AI Sweden.

Mycket har hänt på ett år. Hur ser planerna ut för 2021?

– Vi har mycket spännande att se fram emot under året. Först och främst ska vi starta i gång AI.ALL och med det skapa nytta och värde åt fler av våra partners, men vi ser så klart även fram emot att följa utvecklingen av det vi påbörjade under vårt första år. Sist men inte minst ser vi fram emot att få träffas och börja arbeta tillsammans i ORU Innovation Arena, som är vår co-location för samarbete med våra 100 partners inom AI Sweden, säger Camilla Ulvmyr och Mikael Klintberg.

Text: Jesper Eriksson