Social Impact Lab utvecklar idéer som gör samhället bättre: ”Viktigt att akademin bidrar”

Sara Frödén.

Sara Frödén, en av deltagarna i årets Social Impact Lab, arbetar med att utveckla hållbara, pedagogiska utomhusmiljöer vid landets skolor. "Jag har kommit en bra bit på vägen", säger hon.

Tack vare arbetet i Social Impact Lab har forskaren Veikko Pelto-Piri fått möjlighet att utveckla den psykiatriska heldygnsvården i Sverige. Samtidigt befinner sig Sara Frödén precis i början av sin resa med att skapa hållbara, pedagogiska utomhusmiljöer vid landets skolor.
– Social Impact Lab har ett särskilt fokus på innovationer som kan möta sociala utmaningar. Det känns viktigt att akademin bidrar till en kunskapsdriven utveckling, säger Åsa Allard, verksamhetsledare.

Veikko Pelto-Piri är socionom och forskar vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han var med i Social Impact Lab 2019 för att förbättra både arbetsmiljön och vården för patienter som finns inom den psykiatriska heldygnsvården.

– Jag sökte till Social Impact Lab eftersom jag hade massor av idéer och ville få i gång någonting i Sverige. Här har man satsat mycket på att utveckla öppenvården, men det har skett lite på bekostnad av heldygnsvården. Jag kom i gång ordentligt under året i Social Impact Lab och en viktig sak som jag lärde mig var hur man skulle tänka med kommunikation. I forskarvärlden kommunicerar man genom vetenskapliga artiklar och konferenser, så en viktig del i att lyckas med samverkan och nyttiggörande är att nå ut med sina idéer och tankar till en bredare publik.

Utvecklar den svenska psykiatriska heldygnsvården

Tack vare arbetet i Social Impact Lab fick Veikko Pelto-Piri forskningsmedel från AFA försäkring för att forska om Safewards, en engelsk modell för heldygnsvård inom psykiatrin.

Veikko Pelto-Piri.

Veikko Pelto-Piri var med i Social Impact Lab 2019 för att förbättra både arbetsmiljön och vården för patienter som finns inom den psykiatriska heldygnsvården.

– Social Impact Lab har hjälpt mig att komma vidare i min forskning. Jag har haft möjlighet att översätta hela Safewards till svenska och bygga en hemsida som är anpassad efter svenska förhållanden. I dag har vi också en Facebookgrupp med över 500 medlemmar från hela landet, där vi delar kunskap, kompetens och idéer om den psykiatriska heldygnsvården.

Veikko Pelto-Piri har även kommit närmare sin dröm om att utveckla den svenska vården i praktiken. I dag har, förutom två avdelningar i Göteborg, samtliga vårdavdelningar i Örebro samt fyra avdelningar i Stockholm infört Safewards.

– På så vis har jag uppnått en del av det jag ville uppnå när jag började på Social Impact Lab. Nu har jag även kommit vidare med en ansökan till FORTE, så jag kommer få ytterligare medel för vidare forskning i ämnet, säger Veikko Pelto-Piri.

En av årets deltagare i Social Impact Lab är Sara Frödén, som är lektor i pedagogik och undervisar på lärarutbildningen och driver flera praktiknära forskningsprojekt. Hon har en idé om att utveckla en modell för hållbara pedagogiska utomhusmiljöer för förskolor, skolor och fritidshem. Modellen baseras på principer från permakulturdesign och skogsträdgårdsodling i kombination med undervisning för hållbar utveckling och utomhuspedagogik.

– Jag kände andra deltagare som varit med tidigare i Social Impact Lab, så när jag själv ville utveckla min idé tänkte jag direkt på Social Impact Lab. Det är ett intressant sammanhang där man kan tänka annorlunda om sin forskning och pröva och utveckla sina idéer tillsammans med andra som verkar inom andra områden. Man ser sin forskning med andra ögon och ser nya möjligheter.

Vill skapa pedagogiska utomhusmiljöer vid landets skolor

Under våren har Sara Frödén bland annat gjort en omvärldsanalys samt kontaktat olika samhällsaktörer för att kunna realisera sin idé.

– Det har varit jättespännande att få möjlighet att prata med andra eldsjälar som brinner för det här och höra hur de har löst det. Det har varit intressant att se idén från olika perspektiv, inte bara utifrån forskningen utan också se vad som redan gjorts inom till exempel parkförvaltningen i Örebro där jag har bjudits in för att vara med. Så arbetet inom Social Impact Lab har öppnat nya vägar för mig och även gett uppslag till ny typ av forskning.

Arbetet har mynnat ut i tre olika slags lösningar, som Sara Frödén nu ska undersöka närmare under hösten.

– Jag har kommit en bra bit på vägen. Framför allt upplever jag att jag har fått ett bra stöd i innovationsprocessen i form av nya kunskaper, som jag inte tror att jag hade kunnat få på något annat sätt än genom Social Impact Lab. Under höstterminen ska jag komma vidare i arbetet med att se vilken av de här tre lösningarna som är mest realistisk. Jag måste också träna på och bli bättre på att presentera och pitcha min idé, säger Sara Frödén.

Hoppas på nya idéer inför 2022

Idéutvecklingsprogrammet Social Impact Lab drivs av Örebro universitet Holding AB och är en del av ORU Innovation Arena. I år genomförs programmet för femte året i rad och en ny programomgång för 2022 har precis öppnat.

– Social Impact Lab har ett särskilt fokus på innovationer som kan möta sociala utmaningar. Det är ofta komplexa utmaningar på många sätt, inte minst på grund av det ofta blir många aktörer och processer som måste samverka från individ till samhällsnivå. Det känns viktigt att akademin tar en tydlig roll i den kedjan och bidrar till en kunskapsdriven utveckling när vi funderar på nya lösningar, därför hoppas vi på nya sökanden inför nästa år, säger Åsa Allard, verksamhetsansvarig för Social Impact Lab.

Text: Jesper Eriksson