Studie om fettlever – kvinnor mer påverkade av PFAS än män

Matej   Orešič och Tuulia Hyötyläinen

Matej Orešič och Tuulia Hyötyläinen

Kvinnor blir mer påverkade än män när de utsätts för högfluorerade kemikalier, så kallade PFAS. Det visar en studie om hur PFAS inverkar på ämnesomsättningen och leder till skador på levern, så kallad fettlever.
– Exponering för miljökemikalier som PFAS kan förvärra vissa sjukdomar och öka risken till diabetes, säger Matej Orešič, professor i medicinska vetenskaper som tillsammans med professor Tuulia Hyötyläinen ansvarat för studien.

PFAS, högfluorerade ämnen, innefattar mer än 4 700 ämnen som inte finns naturligt i miljön utan kommer från tillverkning. De är svåra att bryta ner och kan skada människor och organismer. Läs mer på kemi.se.

Allt fler resultat av forskning visar att vissa kemikalier i miljön, speciellt PFAS, är en orsak till den form av sjukdomen fettlever hos människor som inte beror på alkohol. Fettlever innebär att levern har lagrat för mycket fett, som kan leda till diabetes och en inflammation med påföljande skador. Det finns idag ingen medicinsk behandling av fettlever.

Länk till den vetenskapliga artikeln

PFAS är alltså utpekad som en orsak till sjukdomen. Däremot saknas kunskap om på vilket sätt dessa kemikalier inverkar på ämnesomsättningen i levern som är kopplad till sjukdomen fettlever.

 – Vi kan visa att hur PFAS påverkar förändringar i gallsyror - och länken mellan gallsyror och fett- och glukosmetabolism. Vårt resultat ger alltså en förklaring till de bakomliggande mekanismerna till redan kända faktorer för utvecklingen av fettlever som inte beror på alkoholkonsumtion, säger Tuulia Hyötyläinen.

Mätte stora mängder

Forskarna har tagit vävnadsprov på levern och blodprov från en grupp på 105 personer med denna typ av sjukdomen fettlever, och sedan mätt förekomsten av hundratals metaboliter och kemikalier, inklusive PFAS. Sambandet mellan PFAS och fettlever hos människor har sedan bekräftats med studier på möss.

– Analysen visade att kopplingen var mer tydlig hos kvinnor. Kvinnorna som hade höga halter av PFAS hade också mer gallsyror och mer fett i levern. Även ämnesomsättningen av glukos var mer påverkad än hos män, säger Matej Orešič.

Studien ger ny information på en mer detaljerad nivå.

– Det är viktig kunskap för vidare forskning, riskbedömning och hantering av riskerna med PFAS. Det är också möjligt att i framtiden kunna använda resultaten för att ta fram nya behandlingar av sjukdomen, säger Tuulia Hyötyläinen.

Text: Maria Elisson
Arkivfoto: Jasenka Dobrić