Susanne är Sveriges första döva arbetsterapeut

Susanne Andersson sitter på en bänk.

" Det känns fantastiskt att jag har tagit mig hit och nått mitt mål", säger Susanne Andersson.

I januari tog Susanne Andersson examen från Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Nu är hon Sveriges första helt döva arbetsterapeut.
– Det har varit en fantastisk, men också tuff resa, säger hon.

Här kan du läsa mer om Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet.

Den som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka, som är en del av Studentavdelningen vid Örebro universitet. Här kan du läsa mer om Funka.

Att valet föll på just Arbetsterapeutprogrammet är inte en slump. Susanne Andersson har alltid varit intresserad av hur kroppen fungerar och lockades av att rollen som arbetsterapeut är bred och att man kan jobba med många olika saker.

– Som arbetsterapeut fokuserar man på lösningar och inte på hinder. Det handlar om att hitta ett sätt att få vardagen att fungera för personer som har en funktionsnedsättning och om att kunna bortse från hinder. Det kändes rätt på en gång.

Susanne Andersson är barndomsdöv och använder svenskt teckenspråk som förstaspråk för att kommunicera. Att gå en utbildning där alla kurskamrater och lärare är hörande, har inneburit utmaningar.

– Jag är så tacksam att jag har fått ha teckenspråkstolk under hela utbildningen. Men det har också inneburit att jag behöver ha stenkoll på planeringen och schemat, så att teckenspråkstolkarna till exempel hinner läsa på inför seminarier och redovisningar.

Bra samarbete med Tolkcentralen och Funka

Samarbetet med Funka, som finns i Långhuset, och Tolkcentralen, som sitter en trappa upp i Prismahuset, har enligt Susanne funkat jättebra. Hon har också fått hjälp av kurskamrater, som delat med sig av anteckningar från föreläsningar.

– Eftersom jag behöver titta på teckenspråkstolken är det svårt att hinna anteckna, och då har mina kurskamrater delat med sig av anteckningsstöd. Det har varit otroligt hjälpsamt för mig.

De tre åren på Arbetsterapeutprogrammet har gått fort och Susanne Andersson är väldigt nöjd med sin utbildning.

– Lärarna har så stora kunskaper och en oerhörd kompetens. De tar sig alltid tid att förklara. Jag har fått en stabil grund som gör mig väldigt trygg. Jag upplever Örebro universitet som väldigt välkomnande och jag har alltid fått ett väldigt bra bemötande av alla, allt från personalen i biblioteket till de som jobbar i restauranger och caféer, säger hon.

Teckenspråk ger fördelar i Örebro

Just nu söker Susanne Andersson jobb och hon har redan varit på flera arbetsintervjuer. Hon är öppen för att jobba mot många olika målgrupper, men framhåller att hon har en extra fördel när det gäller teckenspråkiga.

– Det finns döva personer som föredrar att kommunicera direkt på svenskt teckenspråk i stället för att behöva gå via teckenspråkstolk. Jag kan erbjuda direktkommunikation på svenskt teckenspråk, vilket är en fördel i många sammanhang. Inte minst här i Örebro eftersom det finns många döva personer i alla åldrar här.

Tror du att din vardag som arbetsterapeut kommer att vara annorlunda jämfört med en hörande arbetsterapeut?

– Nej, egentligen inte. En döv patient som möter en hörande arbetsterapeut behöver teckenspråkstolk – och om jag som döv arbetsterapeut möter en hörande patient kommer jag att använda teckenspråkstolk. Visst kan det finnas en liten tveksamhet hos vissa arbetsgivare att anställa en döv arbetsterapeut, men då talar jag om att det finns olika lösningar – det handlar om kunskap.

Du är Sveriges första döva arbetsterapeut – hur känns det?

– Det finns arbetsterapeuter som är teckenspråkiga, men jag är den första som är barndomsdöv. Det känns fantastiskt att jag har tagit mig hit och nått mitt mål – jag är faktiskt väldigt stolt över mig själv.

Hennes tips till andra som är sugna på att börja studera, men kanske har en funktionsvariation som innebär utmaningar, är att våga.

– Följ ditt hjärta och våga börja plugga! Ingenting är omöjligt. Örebro universitet kan verkligen erbjuda den möjligheten, säger Susanne Andersson.

Text och foto: Anna Lorentzon

Fakta om svenskt teckenspråk:

  • Det svenska teckenspråket är ett språk med eget teckenförråd och grammatik. Teckenspråket är inte internationellt, utan varje land har egna nationella teckenspråk, precis som det talade språket.
  • I år är det 40 år sedan riksdagen officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk.
  • I Sverige är det runt 30 000 personer som dagligen använder det svenska teckenspråket.
  • TSS (tecken som stöd) innebär att man pratar samtidigt som man använder enstaka tecken ur det svenska teckenspråket. Det underlättar för den som hör dåligt. TSS är inget eget språk och skall inte förväxlas med svenskt teckenspråk.

Källa: sdr.org och hrf.se