”Tillsammans kan vi stoppa machokulturen i byggbranschen”

Petter Kulhuset och Hanna Säfström.

Petter Kulhuset och Hanna Säfström tycker att det är bra att jämställdhet numera är ett obligatoriskt moment på utbildningen till byggingenjör.

Att lyfta jämställdhetsfrågor och machokultur inom byggbranschen redan under utbildningen är ett bra sätt att skapa medvetenhet och förutsättningar för förändring, tycker studenterna Petter Kulhuset och Hanna Säfström.
– Vi har alla ett personligt ansvar. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger de.

Petter Kulhuset och Hanna Säfström läser båda andra terminen på programmet Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet. Sedan i höstas är jämställdhet en obligatorisk del av utbildningen.

– Det är egentligen konstigt att det inte har varit det tidigare. Men det är en bra början, säger Hanna Säfström.

– Vi studenter är ju förmodligen framtiden inom byggbranschen och då krävs det att vi är utbildade och medvetna om de problem som faktiskt finns. Det här är jätteviktigt, säger Petter Kulhuset.

Studenterna fick läsa in sig på artiklar och rapporter från byggbranschen som bland annat visar hur machokulturen ser ut, med statistik och autentiska citat från branschen. Diskriminerande skämt och en kultur där man inte får visa svaghet är några exempel som lyfts. Studenterna fick sedan diskutera materialet under ett seminarium.

– Det kom fram jätteintressanta perspektiv i diskussionerna. Vi var också väldigt eniga om att det behövs en förändring, vilket gör att allt inte känns helt hopplöst, säger Hanna Säfström.

"Stor medvetenhet – men inga lösningar"

En av rapporterna visar att fler än hälften av alla kvinnor i teknikbranschen vill byta jobb.

– Det är oroväckande. Det känns som att alla är medvetna om problemet, men vi sitter fast i att vi inte vet vad vi ska göra för att få till förändringar, säger Petter Kulhuset.

Tidigt i höstas fick alla studenter på byggingenjörsprogrammet fylla i en enkätundersökning som handlar om hur de upplever jämställdheten på utbildningen. Resultatet visade till exempel att många kvinnliga studenter upplever att de förväntas ta mer ansvar vid grupparbeten, bara på grund av sin könstillhörighet.

– Det är intressant att se hur vi upplever det, det här handlar ju om vår verklighet och redan nu finns det en upplevelse av skillnad. Men jag är inte förvånad, säger Hanna Säfström.

– Det är sorgligt att se att svarsfrekvensen bland killar var mycket lägre än bland tjejer, det tyder på att tjejerna tycker att det här är viktigare, säger Petter Kulhuset.

Hur kommer ni bidra till en mer jämställd bransch när ni kommer ut i arbetslivet?

– Jag tror att jag skulle tycka att det var svårt att säga ifrån och driva kampen ensam, men nu vet jag att vi är många som vill se en förändring. Tillsammans kommer vi att kunna vara starka nog att säga ifrån, stötta varandra och få en bättre framtid, säger Hanna Säfström.

Petter Kulhuset håller med.

– Vi har alla ett personligt ansvar, men det här är ett strukturellt problem som kräver gemensamma insatser. En mer jämställd bransch kommer att leda till både högre produktivitet, färre olyckor och ett bättre byggande om vi som jobbar i branschen speglar hela samhället, säger han.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat

Läs mer om jämställdhet i byggbranschen

Kampanjen Stoppa machokulturen drivs av Byggcheferna och fackföreningen Byggnads. Budskapet är att byggbranschen ska vara för alla, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om hur man jobbar med jämställdhet på programmet Högskoleingenjör, Byggteknik.