Typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom en ökad risk för förtida död – ”Visar hur viktigt det är med rätt diabetesbehandling”

Johan Jendle

– Resultatet visar hur viktigt det är att minska riskerna för komplikationer för personer med diabetes typ-2 och hjärtkärlsjukdomar - för att minska risken att dö i förtid, säger Johan Jendle.

En person med typ 2-diabetes som också har en hjärtkärlsjukdom, löper fyra gånger så stor risk för förtida död som en person med typ 2-diabetes som inte har en hjärtkärlsjukdom.
– Det visar hur viktigt det är med rätt behandling av typ 2-diabetes, säger professor Johan Jendle, som idag presenterar en ny studie på den europeiska diabetesorganisationen EASD:s kongress.

Syftet med studien var att kartlägga överdödlighet, kostnader för arbetsfrånvaro och kostnader för sjukhusvård för personer med typ 2-diabetes. Grupperna med eller utan etablerad hjärtkärlsjukdom jämfördes sedan med en kontrollgrupp utan diabetes och studien är baserad på data från fyra svenska register från tiden mellan 2007 och 2016. Etablerad hjärtkärlsjukdom betyder att man har en vävnadsskada som ökar risken för återfall.

Studien visar att hos personer med  typ 2-diabetes som också har hjärtkärlsjukdomar, står diabeteskomplikationerna - hjärtinfarkt, angina pectoris och stroke, njursjukdom och ögonsjukdomar – för 90 procent av sjukvårdskostnaderna.

– Det visades sig också att kostnaderna för sjukskrivningar för personer med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar var ännu högre än för sjukhusbaserad vård, säger professor Johan Jendle, som leder forskningsmiljön Diabetes, Endokrinolog och Metabolism.

 – Resultatet visar hur viktigt det är att minska riskerna för komplikationer för personer med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar - för att minska risken att dö i förtid. Samtidigt minskar också kostnaden för samhället, konstaterar Johan Jendle.

Studien, som presenteras på den europeiska diabetesorganisationen EASD:S kongress,  visar även att hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till arbetsfrånvaro och beräknades till en kostnad motsvarande 95 000 kronor per person och år, där merparten är kopplat till njursjukdom i slutstadiet, stroke och hjärtsvikt. Personer under 66 år med typ 2-diabetes var i snitt frånvarande från arbetet i 146 arbetsdagar per år, varav 68 dagar, alltså nära hälften, på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Örebro universitet, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund och läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim AB, som också finansierat studien.

Text: Maria Elisson
Foto: Örebro universitet