This page in English

Ambassadörsbesök stärker relationen mellan Japan och Örebro universitet

Japans ambassadör och Örebro universitets rektor bakom en robot.

Japans ambassadör Noke Masaki fick en rundtur på universitetet av bland andra rektor Johan Schnürer. Här besöker de robotlabbet.

Fler och fördjupade samarbeten stod i fokus när den japanska ambassadören i Sverige besökte Örebro universitet.
– Vi är glada över att stärka våra band till Japan ytterligare, säger rektor Johan Schnürer.

Det finns redan idag ett framgångsrikt samarbete mellan Örebro universitet och japanska lärosäten. Utbyte av studenter sker med universiteten Kansai Gaidai och Yokohama city.  Det handlar då både om studenter från Japan som läser i Sverige och svenska studenter som utbildar sig i Japan.

Dessutom har kortare projekt genomförts. Till exempel har ett 30-tal handelsstudenter från Yokohama besökt Örebro för att studera svensk företagskultur.

Mirai 2.0 – forskningssamarbete med flera lärosäten

Forskare från Örebro universitet har också flera samarbeten med japanska forskare i olika projekt. Bland annat handlar det om utveckling av artificiell intelligens och om förbättring av livet för äldre inom ramarna för Mirai 2.0, som är ett forskningssamarbete mellan 11 svenska och 9 japanska universitet.

Just samarbetet inom Mirai 2.0 är orsaken till den japanska ambassadörens besök vid Örebro universitet.

– Jag är här för att lära mig mer om hur Örebro universitets samarbeten och utbyten med olika partners i Japan ser ut. Jag ser också fram emot att höra mer om vilka styrkor Örebro universitet har, berättade den japanska ambassadören Noke Masaki.

Oscar Martinez Mozos visar forskning på en bildskärm.

Oscar Martinez Mozos var en av de som berättade om ny forskning för ambassadören.

”Unikt robotlab”

Ambassadören fick bland annat höra mer om Örebro universitets forskning inom omvårdnadsvetenskap av professor Dimitri Beeckman. Han fick också en rundvisning i universitetets Robotlab, där forskarna Andrey Kiselev och Oscar Martinez Mozos berättade om några av de forskningsprojekt som pågår inom området AI och mobila robotar.

– Det var väldigt intressant att få se robotlabbet. Det är inte bara ett unikt laboratorium, det har dessutom flera beröringspunkter till japanska företag. Jag tycker att det är fantastiskt, konstaterade ambassadören.

För Örebro universitet innebär besöket en chans att ytterligare stärka banden till Japan. Rektor Johan Schnürer lyfter fram Japan som en nation känd för forskning av hög kvalitet.

– Det är en ära att få ha den japanska ambassadören på besök. Jag är så glad över våra länders samarbeten inom Mirai 2.0. Det är särskilt viktigt att Sverige och Japan, som är två demokratiska länder, stärker banden till varandra i en svår tid. Mycket kan ske digitalt, men att få mötas ansikte mot ansikte är en nyckel till framgång, säger Johan Schnürer.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson

Örebro universitet ingår i Mirai 2.0, som är ett samarbete mellan 11 svenska och 9 japanska universitet. Här kan du läsa mer om det.

Här kan du läsa mer om Örebro universitets arbete med internationalisering.