This page in English

Internationalisering

Världskarta

Internationaliseringsarbetet vid Örebro universitet syftar till att utveckla kvaliteteten inom utbildningen och forskningen. Internationella utbyten och engagemang utvecklar kompetensen hos de anställda samt stärker de studerandes allmänna kulturella och professionella kompetens.

Vid Örebro universitet bedrivs internationalisering i flera former: forskningssamarbeten, internationalisering på hemmaplan, mobilitet/utbyten för lärare, forskare och studenter samt aktiv omvärldsbevakning.

För dig som är anställd vid Örebro universitet finns information om lärarutbyten, personalfortbildning, samarbetsmöjligheter med andra lärosäten, avtalsskrivning och andra möjligheter till internationalisering på Inforum.

Om du som student är intresserad av utbytesstudier, se mer på sidan Internationella möjligheter. Där kan du också se vilka som är våra partneruniversitet. Är du intresserad av att söka Minor Field Studies kan du hitta mer information här.