De är först ut i nya Learning Lab: ”Här kan vi lägga allt krut på studenterna”

1/7

Höstterminen har startat och i Örebro universitets Learning Lab råder full aktivitet. En av de första utbildningarna som provar den nya pedagogiska testmiljön är Psykologprogrammet.
– Jag är verkligen positivt överraskad, säger läraren Mats Liljegren.

Under två dagar har de 44 studenterna på Psykologprogrammets första termin fått prova såväl klassisk föreläsningssittning som diskussioner i cirkel och grupparbeten i mindre konstellationer, utspridda i den del av Långhuset på Örebro universitet där Learning Lab ligger.

– Här finns stora öppna ytor och en flexibel möblering. Det går lätt att möblera om när allt går på hjul. Det känns både fräscht och anpassningsbart, säger Mats Liljegren som tillsammans med kollegan Maria Holmström håller i kursen som handlar om gruppsykologi och relationer.

Tanken är att studenterna ska lära känna varandra samtidigt som de introduceras till professionen och vad det innebär att vara psykolog. Får studenterna en bra start tillsammans, där de är medvetna om vilka processer som startar när en ny grupp bildas, går det till och med att förebygga konflikter, enligt Mats Liljegren.

– Vi är oerhört medvetna om rummets betydelse för det som händer i gruppen. Det kan tyckas enkelt, men möbleringen spelar stor roll, säger han.

Tekniskt och pedagogiskt stöd

Den som bokar Learning Lab för sin undervisning får stöd med både planering, genomförande och utvärdering. Magnus Hansson, docent vid Handelshögskolan och pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum eller Anna-Eva Olsson, koordinator för lärmiljöer, finns i kulisserna för att kunna komma med inspel, idéer och teknikstöd.

– Vi har tagit fram ett trettiotal rums- och aktivitetsdiagram som inspiration, där vi visar upp olika möjligheter att utforma rummet. Både möbler, whiteboards, skärmar, belysning och väggar går att anpassa. Utgångspunkten är alltid det pedagogiska lärande: Vad är det ni vill göra med studenterna och på vilket sätt kan rummet stödja det, berättar Anna-Eva Olsson.

Mats Liljegren uppskattar att det är läraktiviteten som står centrum.

– Ofta är det tvärtom – att jag som lärare får utgå från hur ett rum ser ut eller vilken teknik som finns och sedan anpassa undervisningen till det. Jag var lite orolig för att jag skulle behöva lägga energi på att sätta mig in massa ny teknik, men jag blev verkligen positivt överraskad. Här finns resurser och stöd, vilket innebär att vi kan lägga allt krut på studenterna, säger han.

Feedback från studenter och lärare

Alla som använder Learning Lab kan scanna en QR-kod för att lämna feedback.

– Jag gillar whiteboardväggen och att det är så bra akustik. Det går att prata i vanlig samtalston även om man sitter långt bak – det hörs ändå. Den stora salen är perfekt för workshops och tankesmedjor, säger Love Axelsson, en av studenterna.

En annan student saknade bord att luta sig mot – och någon tyckte att TV-skärmarna hamnade långt ned. Alla synpunkter samlas in och tanken är att justeringar också ska kunna göras efter hand under de fyra år som projektet pågår.

– Vi lär oss mycket av att få veta hur studenter och lärare upplever Learning Lab, säger Anna-Eva Olsson, koordinator för lärmiljöer.

Stort intresse för att boka Learning Lab

Learning Lab är ett samarbete mellan Akademiska Hus och Örebro universitet, som vuxit fram under pandemiåren inom ramen för rektors strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Nu när all undervisning är campusbaserad igen har intresset varit stort för att få prova den nya testmiljön, som från och med i höst används för undervisning i skarpt läge.

– Vi har enstaka luckor, så den som är nyfiken får gärna göra en bokningsförfrågan, säger Anna-Eva Olsson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Magnus Hansson, Anna-Eva Olsson och Anna Lorentzon

Learning Lab Örebro

Learning Lab Örebro är en cirka 300 kvadratmeter stor testbädd för framtidens lärmiljöer som skapats i samarbete mellan Akademiska Hus och Örebro universitet. Här kan studenter och lärare tillsammans designa sin lärmiljö och prova nya pedagogiska och studentaktiva arbetssätt med hjälp av rummets teknik och flexibla utformning.

Learning Lab Örebro ingår i ett nätverk för kunskapsutbyte och forskning tillsammans med Learning Lab vid Umeå universitet och Learning Lab på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. 

Här kan du läsa mer om Learning Lab. 

Här hittar du information om hur du bokar Learning Lab.