Högskolepedagogiskt centrum

Bokningsinformation - Learning Lab

Nedan finns information om Learning Lab samt instruktion för hur du bokar Learning Lab för undervisning/läraktivitet eller övriga aktiviteter, till exempel möten och konferenser.

Bokningsformulär finns längre ner på sidan - klicka här

Booking form is found below - click here


Vad är speciellt med Learning Lab jämfört med våra andra flexibla lärmiljöer?

När du bokar Learning Lab så ingår ett tekniskt och pedagogiskt stöd inför din aktivitet. Du gör olika val av till exempel riktning i rummet, belysning, teknik och möblering inför din aktivitet. Detta gör du tillsammans med en medarbetare ur Learning Lab-teamet som ger tekniskt och pedagogiskt stöd i dina val. Efter aktiviteten har du och dina studenter/deltagare möjlighet att genom ett formulär ge feedback på hur rummet och tekniken stöttade er läraktivitet/aktivitet och på så sätt bidra till fortsatt lokalutveckling. 

Referensgrupp Learning Lab - för feedback och kollegialt utbyte

Du som bokar Learning Lab för undervisning/läraktivitet kommer att bli kallad till ett referensgruppsmöte på ca 1,5 timme.

Detta referensgruppsmöte ger dig möjlighet att reflektera över hur du kan utveckla din undervisning med rummet och tekniken som stöd. Det blir också ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra kollegor som genomfört sina läraktiviteter i Learning Lab. Genom att delta i denna referensgrupp så bidrar du till högskolepedagogisk utveckling samt innovativ och hållbar lokalutveckling - både lokalt vid Örebro universitet och nationellt - genom vår samverkan med Akademiska Hus.

Det kommer att genomföras två referensgruppsmöten under 2024 – ett datum för de som är återkommande till Learning Lab, dvs. de som varit med vid referensgruppsmöten tidigare terminer (Fredag 27 sep 10.30-12.00) och ett datum för de som är nya i Learning Lab för detta år alternativt inte varit med vid något referensgruppsmöte föregående år (Onsdag 11 dec 10.30-12.00). Du som bokat Learning Lab kommer att få inbjudan i din kalender till det datum som är aktuellt för dig. 

Var ligger Learning Lab?

Learning Lab ligger i Långhuset, i flygeln närmast restaurang Kraka. Hitta till Learning Lab via denna länk i MazeMap.

Hur många rum ingår i Learning Lab?

Learning Lab består VR-center (L107), Testrummet (L109) och Studieytan (LS01). Det går att boka ett eller flera rum. Även studieytan är bokningsbar om man bokar något av de andra rummen.

VR-center (L107) rymmer max 20 personer sittandes på rad (utan bord)

Testrummet (L109) rymmer max 45 personer sittandes på rad (utan bord)

Studieytan (LS01) rymmer max 30 personer fördelat på 7 bord/grupparbetsplatser. Notera att studieytan bokas tillsammans med något av de andra rummen. Studieytan är också en korridor/passage och personer kan gå förbi trots att man har bokat ytan.

Planritning över Learning Lab.

Titta runt i Learning Lab - på skärm eller med VR-utrustning:

Länk till Learning Lab - digital rundtur (OBS! ej syntolkad)

Vilka dagar och tider kan Learning Lab bokas?

Learning Lab kan bokas tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. (Det går även att boka måndagar, men då utan tekniskt och pedagogiskt stöd). Eftersom det krävs förberedelser och efterarbete inför/efter en aktivitet så tar Learning Lab max emot en bokning på förmiddagen och en bokning på eftermiddagen.

Preliminärt bokningsläge (VT24) för L107 hittar du här (länk till KronoX) - med reservation för att alla bokningar inte registrerats ännu. 

Preliminärt bokningsläge (VT24) för L109 hittar du här (länk till KronoX) - med reservation för att alla bokningar inte registrerats ännu. 

Preliminärt bokningsläge (VT24) för LS01 hittar du här (länk till KronoX) - med reservation för att alla bokningar inte registrerats ännu. 

Kostnader för att boka Learning Lab hittar du längst ner på sidan


Boka Learning Lab/To book Learning Lab

Formuläret nedan används för alla önskemål som rör VT24.

The booking form below is used for all requests concerning spring semester 2024.

Bokningsformulär - fyll i ditt önskemål / Booking form - fill in your request

Ange din önskade tid för undervisningen/aktiviteten. När bokningen är bekräftad så läggs förberedelsetid på automatiskt innan aktiviteten startar (45 minuter). När bokningen är bekräftad så läggs även avmöbleringstid på automatiskt efter aktiviteten är avslutad (15 minuter).

State your requested time for the teaching/learning activity. When the booking is confirmed, preparation time will be added to the schedule automatically before the start of the activity (45 minutes). When the booking is confirmed, then also time for removal of furniture and equipment automatically after the end of the activity (15 minutes).

 

Vilka rum behöver du för din läraktivitet/aktivitet/What room/rooms do you need for your learning activity/activity*

Med denna bokningsförfrågan så samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för bokning av Learning Lab under den tid som bokningsförfrågan administreras. Uppgifterna behandlas i systemet EPI-server. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ansvarig för formuläret: anna-eva.olsson@oru.se

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.


With this booking request I agree to that my information in this form is handled by Örebro university for booking of Learning Lab during the time as the booking request is being administered. The information is being handled in the system EPI-server. Provided information can be corrected and even deleted by contacting the person responsible for the booking form: anna-eva.olsson@oru.se

More information on how Örebro university is handling personal data can be accessed on the page Data protection policy at Örebro University

Jag godkänner/I confirm*

Fält markerade med (*) är obligatoriska/Field marked with (*) is mandatory.


Vad händer sen?

När du skickat in ditt önskemål så hanteras bokningsförfrågan av schemaadministrationen.

Återkoppling på din bokningsförfrågan kommer sedan till din e-post.

Förbered dig inför din aktivitet i Learning Lab

När du fått din bokning bekräftad så förbereder du dig genom att titta igenom Rums- och aktivitetsdiagrammen som finns i detta dokument: Learning Lab - stödmaterial inför bokning.pdf och funderar igenom vilka av dessa du vill använda dig av när du kommer till Learning Lab.


What happens now?

Your request is being handled by the schedule administration. You will soon receive feedback on your booking request to your e-mail.

Prepare for your activity in Learning Lab

When you have got a confirmation on your booking request you can prepare yourself by viewing the Room and activity diagrams, found in this document: Learning Lab - support material before booking.pdf and consider which of those you want to use when you come to Learning Lab. 

Kontaktperson

Anna-Eva Olsson

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post: YW5uYS1ldmEub2xzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301053

Rum: A2117

Anna-Eva Olsson

Vad kostar det att boka Learning Lab för undervisning/läraktiviteter?


L107 (VR-center) kostar 160 kr per undervisningstimme.

L109 (Testrummet) kostar 300 kr per undervisningstimme.

LS01 (Studieytan) kostar 0 kr per undervisningstimme om man bokar L109 eller/och L107.

Vad är villkoren för att boka Learning Lab för undervisning/läraktiviteter?

Läraren kommer till Learning Lab 45 minuter före bokad tid och möblerar upp och väljer teknik tillsammans med Learning Lab-teamet.

Läraren stannar i Learning Lab 15 minuter efter bokad tid och möblerar av tillsammans med Learning Lab-teamet.

Vad kostar det att boka Learning Lab för övriga aktiviteter, tex möten och konferenser?


L107 (VR-center) kostar 160 kr per timme + 160 kr för förberedelsetiden, se villkor nedan.

L109 (Testrummet) kostar 300 kr per timme + 300 kr för förberedelsetiden, se villkor nedan.

LS01 (Studieytan) kostar 0 kr per timme om man bokar L109 eller/och L107.

Vad är villkoren för att boka Learning Lab för övriga aktiviteter, tex möten och konferenser?

Arrangören kommer till Learning Lab 45 minuter före bokad tid och möblerar upp och väljer teknik tillsammans med Learning Lab-teamet.

Arrangören stannar i Learning Lab 15 minuter efter bokad tid och möblerar av och delar erfarenheter tillsammans med Learning Lab-teamet.