Forskning om koppling mellan influensa och senare hjärtproblem

Geena Paramel med en färgglad datorskärm vid sin sida

Det finns en koppling mellan influensa och hjärtkärlsjukdomar. Geena Paramel, forskare i biomedicin, ska leda ett projekt för att identifiera biomarkörer som kan förebåda kommande hjärtproblem hos influensapatienter. Projektet omfattar 8,8 miljoner kronor och finansieras till dryga hälften av KK-stiftelsen.

– Vi hoppas kunna öka kunskapen om hur influensa påverkar immunsystem och i förlängningen hjärta och kärl. Målet är att minska risken för dessa komplikationer hos influensapatienter, säger Geena Paramel, som är knuten till forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC).

Enligt Världshälsoorganisationen WHO blir globalt mellan tre och fem miljoner människor svårt sjuka i influensa varje år och upp mot 650 000 avlider. Fler dör också av hjärtkärlsjukdomar under influensaepidemier. Det är känt att influensa kan påverka hjärta och kärl, men det saknas kunskap om vilken roll immunförsvaret har för att utlösa dessa komplikationer.

I projektet deltar internationella experter, företag, Anna Nordenskjöld, klinisk kardiolog och Simon Athlin, infektionsspecialist, båda vid Örebro Universitetssjukhus, USÖ.  Gruppen utgör en samlad expertis på att designa modeller för att likna människohjärtat.

 – Vi hoppas kunna bidra med förbättrade behandlingsmetoder för att minska risken för  komplikationerna hos influensapatienter, säger Geena Paramel.

Projektet finansieras med 4,8 miljoner av KK-stiftelsen i kategorin Hög.

Forskningen är ett samarbete mellan Örebro universitet, Region Örebro lan, University of Technology (Sydney, Australien), Dalhousie University (Kanada) och två företag: Thermo Fisher Scientific Inc. och Bio-Rad Laboratories Inc. Dessa bidrar med 4 miljoner kronor till projektet.

Text: Maria Elisson
Foto:Privat