Livliga diskussioner om forskning och hållbarhet

Frans Prenkert vid datorn i styrelserummet.

Frans Prenkert sammanställde anteckningarna från workshopen dagen efter tillsammans med resten av styrgruppen.

Hur kan Örebro universitet bidra till en hållbar framtid? Det diskuterade forskare från hela universitetet när Plattformen för en hållbar framtid, PSF@ORU, bjöd in till workshop.

- Vi började med problemet. Vi har en samhällskris, som har gett oss en tredelad kris i naturen: klimat, kemikalier och förlorad biologisk mångfald. Lösningarna kan vi hitta om vi forskar tillsammans – över ämnesgränserna, säger Frans Prenkert, som leder Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet.

Workshopen inleddes med en film med Inger Andersen, Executive Director of the United Nations Environment Programme. Det var en inspelning från Stockholms universitet, som anordnade en internationell konferens några dagar före Stockholm+50-konferensen i början av juni.

- Vi ville att den skulle sätta tonen för dagen, säger Frans Prenkert.

Nya samarbeten 

Forskarnas uppdrag var tudelat. Först och främst var workshopen en mötesplats för forskare från olika discipliner. Det var 50 anmälda från alla tre fakulteter. De fick i uppdrag att identifiera och formulera frågeställningar och forskningsfrågor som kan lösas med olika kompetenser inom Örebro universitet.

Forskarna sitter i grupper runt runda bord.

Forskarna diskuterade i grupper - med representanter från olika ämnen vid varje bord.

-  I och med plattformen har vi skapat en yttre ram. Vår förhoppning är att forskare inom den ska kunna hitta beröringspunkter och nya samarbeten. Det är ett långsiktigt arbete som vi bygger steg för steg inom plattformen, säger Frans Prenkert.

Ett nytt möjligt profilområde

Det andra uppdraget var att identifiera ett möjligt profilområde, som bygger på excellent forskning och som liksom AI och robotik och Mat och hälsa kan profilera universitetet.

- Det var en bra dag med många och livliga diskussioner. Vi sammanställde underlaget dagen efter. Nu gäller det att skapa förutsättningar för att faktiskt börja samarbeta över disciplingränserna – där har vi en bit kvar att gå innan vi är framme men det är precis där plattformen har sin viktigaste funktion, säger Frans Prenkert.

- Jag är framför allt glad över engagemanget bland forskarna som deltog. Det här är en möjlighet att bidra till en utveckling som inte bara är viktig för universitetet utan för samhället i stort, säger rektor Johan Schnürer.

Text: Linda Harradine
Foto: Carolina Wittenfelt