Örebro en möjlighet för ukrainska Tetiana och Nataliya att fortsätta sin forskning

Tetiana Tymoshenko och Nataliya Shchestyuk inomhus på Örebro universitet

Tetiana Tymoshenko och Nataliya Shchestyuk är nya gästforskare vid Örebro universitet.

Kriget i Ukraina är det uppenbara skälet till att Nataliya Shchestyuk och Tetiana Tymoshenko nu är gästforskare på Örebro universitet.
– Jag kunde inte bara sitta ner och göra ingenting när kriget startade. I stället tog jag den här möjligheten till en vardag som forskare, säger matematikern Nataliya Shchestyuk.

Både hon och Tetiana Tymoshenko är på plats i Örebro. Nataliya Shchestyuk ska i två år forska vid Handelshögskolan om finansiell ekonomi i samarbete med Sune Karlsson och Stepan Mazur. Hennes forskning handlar om marknader där det sällan handlas med tillgångar och priserna därmed kan variera kraftig mellan affärerna.

– Mål är att utveckla teori, metoder och verktyg för investerare att hantera risker och fatta beslut och Nataliyas kompetens breddar vår forskning, säger Sune Karlsson.

Tetiana Tymoshenkos forskning handlar om hållbar turism och hon är knuten till Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning, CESSS.  Högskolan i Dalarna ingår också i projektet.

– Tetiana ska i ett första skede göra en komparativ studie av Sverige och Ukraina. Målet är att sedan ansökan om pengar för att gå vidare och bland annat arrangera kunskapsutbyte mellan turistföretagare i Sverige och Ukraina, säger Erik Hysing, docent i statskunskap.

Sune Karlsson och Stepan Mazur inomhus.

Nataliya Shchestyuk ska samarbete med Sune Karlsson och Stepan Mazur i ett projekt inom finansiell ekonomi på Handelshögskolan.

För Tetiana är målet längre fram att kunna använda den nya kunskapen för att utveckla hållbar turism i Ukraina – efter kriget.

Örebro universitet som arbetsplats förenar nu de båda ukrainska forskarna, som inte kände varandra sedan tidigare.

Nataliya Shchestyuk kan se tillbaka på en kedja av tillfälligheter som nu lett till att hon bytt sitt jobb vid ett universitet i Kiev mot en tid i Örebro.

För fyra år sedan var hon på en konferens i Tyskland. Till en samling hade hon klätt sig i den typiska ukrainska skjortan - vyshyvanka - och en forskarkollega gjorde plats för henne bredvid sig. Det var så hon mötte Stepan Mazur, forskare i statistik vid Örebro universitet, ursprungligen från Ukraina.

– När kriget bröt ut i februari var min tanke direkt att vi måste kunna hjälpa till. Jag har många kontakter med ukrainska akademiker, jag skickade ut propåer och Nataliya kontaktade mig, berättar han.

Mötet under en vetenskaplig konferens har alltså lett till att Nataliya Shchestyuk i relativt lugn kan fortsätta att arbeta.

För Tetiana Tymoshenko spelade slumpen också in. Ett sammanträffande strax efter det att hon kommit till Örebro som flykting ledde vidare, till ett ukrainskt påskfirande på Stortorget i Örebro, till att förbereda en svensk-ukrainsk kulturdag i höst – och till direktkontakt med Örebro universitet

Erik Hysing och Tetiana Tymoshenko i Forumhuset

Tetiana Tymoshenko ska forska om hållbar turism, bland annat i samarbete med Erik Hysing.

I sin doktorsavhandling skrev Tetiana Tymoshenko om hållbar turism i samarbete med privata och offentliga aktörer. Hon är också verksam som praktiker, bland annat som ordförande för den nationella organisationen för turistföretag i Ukraina.

Ett av hennes uppdrag har varit att medverka till utvecklingen av turismen vid Azovska sjön.

– Vi hade många aktiviteter under tre år för att stötta små och medelstora företag i den regionen, bland annat i Mariupol. Idag är allt förstört och jag kan inte förmå mig att titta på bilderna därifrån, säger hon.

Ny syn på människor

Kriget i Ukraina påverkar landets universitet på många sätt enligt Nataliya Shchestyuk. Anslagen minskar, lärare blir soldater och potentiella studenter kan i större utsträckning söka sig utomlands.

Kriget har helt ändrat privatlivet för båda. Nataliyas make har inte längre möjlighet att försörja sig som IT-specialist i byggbranschen. Hennes barn med familjer har också drabbats ekonomiskt som en följd av kriget.  

Tetiana Tymoshenko kom till Örebro tillsammans med en minderårig son och föräldrarna till en kusin som sedan länge bor i Örebro. Hennes egna föräldrar ville inte lämna sitt hem och hennes man och vuxne son får inte lämna Ukraina.

Tetiana beskriver hur hon förändrats som människa under året:

– Jag var väldigt stark, en affärskvinna och fullt upptagen med mitt arbete på universitetet, med politik och andra uppdrag i samhället. Jag hade min familj men såg inte andra människor. Nu stannar jag och pratar med folk på gatan. Vi måste vara nära varandra och hjälpa varandra, säger hon som i Örebro mött en vänlighet, öppenhet och vilja att umgås som hon inte känner igen från tidigare besök i Stockholm.

"Världens bästa Karlsson"

För Nataliya Shchestyuk har Örebro universitet en tillgång som hon ser fram mot att kunna nytta – Bloombergterminalen med sin realtidsdata från internationella finansiella marknader. Hon är också nyfiken på undervisningen.

Trots anledningen till åren som gästforskare har Nataliya inte förlorat sin humor.  Hon berättar om sin förtjusning över att få arbeta med ”Karlsson”. Alltså Sune Karlsson. Men för henne, som för andra ukrainare, är ”Karlsson” ingen annan än Astrid Lindgrens Karlsson på taket, en figur som trots sin högst egna personlighet är enormt populär i Ukraina - och varit en del av Nataliyas barndom.

Text och foto: Maria Elisson

Båda de ukrainska forskarnas projekt vid Örebro universitet finansieras av KK-stiftelsens särskilda satsning på gästforskare från Ukraina .

Vetenskapsrådet har samlat information om olika stödinsatser för forskare och doktorander från Ukraina.