Utbildningsministern på besök: ”Här finns bredd, djup och relevans”

Anna Ekström sitter framför ett fönster och samtalar med två personer.

Under tre timmar mötte utbildningsministern personal och studenter på Örebro universitet.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) fick ta del av utbildning och forskning för hållbarhet när hon för första gången som minister besökte Örebro universitet
– Här finns en bredd, ett djup och en relevans för utmaningar i samhället, sammanfattade hon sina möten.

Utbildningsminister Anna Ekström har sedan i höstas ansvar för högskola och forskning och besöker nu lärosäten med specifika punkter på dagordningen: miljö- och hållbarhetsforskning - och forskning inom välfärd och social hållbarhet.

– Det är statsminister Magdalena Andersson tydligt uttalade prioriteringar. Ett skäl till att vi har universitet är att kunna hantera väldigt svåra samhällsutmaningar, som nu klimatomställningen, säger hon.

Anna Ekström lyssnar på Frans Prenkert.

I den nya Inova-salen i Innovationsarenan berättade bland annat Frans Prenkert om forskning för en hållbar framtid.

Besöket inleddes med en presentation av Plattform för en hållbar framtid, PSF@ORU. Ordförande för styrgruppen Frans Prenkert berättade om arbetet att samla forskare från olika ämnen med det gemensamma målet att arbeta för hållbarhet.

Maria Ojala leder forskningen inom Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning, CESSS, som är en del av PSF@ORU. Hon delade med sig resultat av sin forskning om ungas engagemang i klimatfrågor, om tillit, misstro och oro.

Amy Loutfi redogjorde för hur forskning kan driva fram ny tillämpning av intelligens, AI, som kan hantera data om klimatförändringarna. Hon berättade också om hur SMARTER-kurserna kan bli goda exempel vid utvecklingen av det livslånga lärandet.

Utbildningsministern träffade sedan Örebro studentkår representerade av ordförande Emilia Malm, och två vice ordförande Kristin Törnqvist och Ida Björklund.

En fotograf tar bilder på ministern och representanter från Studentkåren.

Ministern hade också ett samtal med Örebro studentkår. Besöket bevakades av flera medier.

Den andra delen av programmet handlade om utbildning och forskning inom välfärd kopplat till social hållbarhet, allt enligt ministerns önskemål. Katarina Hjortgren berättade om socionomutbildning, som har en lång historia i Örebro, och om den nya utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator.

Henrik Andershed redogjorde för hur kriminologi vuxit både som utbildning och forskning vid Örebro universitet, och hur resultatet av forskning kommit till praktisk användning. Det innefattar tillämpningar som till exempel bidrag till regeringens brottsförebyggande program Tillsamman mot brott.  Andra områden är vägledning till insatser för ungdomar som begår brott.

Kristina Collén berättade om hur hon under sin tid i Social Impact Lab fick möjlighet att utveckla ”Almamodellen” med syftet att öka den psykiska hälsan hos flickor med autism och adhd.

Johan Schnürer, John Johansson ochAnna Ekström går genom ett snöigt campus.

Rektor Johan Schnürer visade delar av campus för John Johansson, kommunstyrelseordförande i Örebro och utbildningsminister Anna Ekström.

Utbildningsministern gillade det hon fick ta del av under sitt tre timmar långa besök:

– Örebro universitet visar att för att ha en riktigt bra bredd på verksamheten måste man ha ett djup, annars blir det bara ytligt. Den kombinationen plus relevans för samhället kärnuppgift är en kärnuppgift.

Finns det något speciellt med Örebro som ett ungt universitet?

– Jag har suttit i styrelsen för både gamla och nya universitet. Det som är likt är att aldrig tumma på kvaliteten. Men vid ett nytt universitet finns en nybyggaranda och ett jävlar-anamma som inte alltid finns hos de äldre – och som ni ska vara väldigt rädda om, säger Anna Ekström.

Mycket glad – så kände sig rektor Johan Schnürer efter mötet med utbildningsministern:

– Det är särskilt glädjande att vi är så överens om vikten av högsta kvalitet i forskning och utbildning som förutsättning för att möta samhällsproblem och bidra till en långsiktig kunskapsutveckling, säger han.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson

Fotnot: För Anna Ekström var detta det första besöket på Örebro universitet som minister. Som representant för statsrådsberedningen var hon här 1998 tillsammans med dåvarande statsminister Göran Persson, för att meddela att Högskolan i Örebro utsetts till universitet.