This page in English

Vi kraftsamlar med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid

Plattform för en hållbar framtid, PSF@ORU – Platform for a Sustainable Future at Örebro University – ska bidra till ett inkluderande välfärdssamhälle, väl medvetet om gränserna för jordens ekosystem – präglat av jämlikhet, trygghet, hälsa, kemikaliesäkerhet, begränsad klimatpåverkan, balanserad ekonomi, biologisk mångfald och livskvalitet. För att nå dit samlar vi hållbarhetsexpertis inom utbildning, forskning och samverkan på ett ställe och arbetar tillsammans.

Plattformens forskningsteman

Barn som leker i en sandlåda med hinkar och spadar.

Kemikalier, miljö, hälsa

Kemikalier är nödvändiga i vårt samhälle. Men hur kan vi använda dem på ett sätt som inte skadar människors hälsa eller miljön?

Några personer på vandring.

Hälsa och välmående

Genom att göra rätt från start och lägga grunden för ett bra, hållbart liv kan vi undvika problem som vi senare i livet försöker motverka med medicin.

En sparbössa i form av en jordglob.

Planetär ekonomi

Målet är en ekonomi som inte exploaterar våra naturresurser och som ger alla människor möjligheten till ett bra liv.

En man skördar tomater.

Livsmedelssystem

Vi arbetar med forskning från jord till bord och tillbaka igen. Livsmedelssystem är en komplex sammansättning av människor, varor och miljö.

Studenter utanför byggnad.

Samhällsförändring

Vi står idag inför stora utmaningar. Samhällsförändring handlar om att skapa ett hållbart samhälle - ett bättre samhälle.

Några barn tittar genom ett förstoringsglas.

Bildning och lärande

Hållbar utveckling är en gemensam bildningsprocess som kräver nya sätt att värdera, känna och förstå den värld vi lever i.

Nyheter

Hållbar utveckling i praktiken

I filmen visas tre aktuella exempel vid Örebro universitet på Hållbar utveckling. Det är plattformen psf@oru, projektet modellinstitutioner och CityLab på Campus Örebro.