This page in English

Vi kraftsamlar med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid

Plattform för en hållbar framtid, PSF@ORU – Platform for a Sustainable Future at Örebro University – ska bidra till ett inkluderande välfärdssamhälle, väl medvetet om gränserna för jordens ekosystem – präglat av jämlikhet, trygghet, hälsa, kemikaliesäkerhet, begränsad klimatpåverkan, balanserad ekonomi, biologisk mångfald och livskvalitet. För att nå dit samlar vi hållbarhetsexpertis inom utbildning, forskning och samverkan på ett ställe och arbetar tillsammans.

Hållbar utveckling i praktiken

I filmen visas tre aktuella exempel vid Örebro universitet på Hållbar utveckling. Det är plattformen psf@oru, projektet modellinstitutioner och CityLab på Campus Örebro.

Evenemang

Just nu finns det inga aktuella händelser.