Först i landet med akademisk introduktionskurs i klinisk forskning

Kursdeltagaren Martina Berlin Kilborn utför ett av momenten under den praktiska provhanteringen.

Kursdeltagaren Martina Berlin Kilborn utför ett av momenten under den praktiska provhanteringen.

Forskning är avgörande för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och är ett område som prioriteras inom Region Örebro län. För att lyckas krävs dock rätt möjligheter. Därför har Örebro universitet och Region Örebro län utvecklat en introduktionskurs i klinisk forskning.
– Den här unika satsningen, tillsammans med Örebro universitet, är tänkt att stärka karriärvägen för forskningsstödjande personal, säger Jonas Appelberg, tillförordnad forsknings- och utbildningschef vid Region Örebro län.

Kursen togs fram på efterfrågan av medarbetare inom regionen, som ville ge sin forskningsstödjande personal en bra start på sitt uppdrag. Introduktionskursen omfattar 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart via Örebro universitet. Det är en uppdragsutbildning som ges av Institutionen för hälsovetenskaper på uppdrag av Region Örebro län.

Hösten 2022 anordnades första kurstillfället och deltagarna har fått med sig viktiga erfarenheter i form av exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, praktisk provhantering inklusive biobankning, kunskap om forskningsprocessen och möjliga karriärvägar samt Good clinical practice inklusive certifiering. 

– Det var deltagare från vår region men även deltagare från Örebro kommun och Region Värmland. I kursutvärderingen skrev både deltagare och handledare att den varit värdefull. Nu planerar vi att starta den igen den 4 september, säger Anna Axelsson, som är projektledare på Forskning och utbildningsstaben och som har samordnat framtagandet av introduktionskursen.

Kursdeltagarna får inblick i klinisk läkemedelsprövning med en extern sponsor inom exempelvis industrin, samt akademisk klinisk studie med intern sponsor och samverkan med andra verksamheter.

Kursen riktar sig mot personal som har en utbildning motsvarande 180 hp som exempelvis sjuksköterska, biomedicinskanalytiker, fysioterapeut, tandhygienist eller motsvarande.

Erbjuder ytterligare kurs - Klinisk forskning och prövning i praktiken

Regionen erbjuder sedan tidigare en akademisk uppdragsutbildning som riktar sig till erfarna forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal med nationellt intag. Även denna kurs är en uppdragsutbildning som ges av Institutionen för hälsovetenskaper i samarbete med Region Örebro län.

– Vi är stolta att kunna erbjuda dessa två kurser som går att läsa individuellt eller kombinera om man önskar att plocka poäng till en möjlig magisterexamen och senare doktorera. Dessa initiativ är särskilda satsningar för att stärka utvalda yrkesgrupper. En viktig utbildningsinsats som även går i linje med åtgärdsförslag i den senaste utredningen utförd via Klimat- och näringslivsdepartementet, avslutar Jonas Appelberg.

Text och foto: Elin Abelson