Introduktionskurs i klinisk forskning, 7,5hp

Introduktionskurs i klinisk forskning.

En ny kurs för dig inom hälso- och sjukvården som är intresserad utav en framtid som forskningssjuksköterska eller forskningsstödjande personal.

Deltagarna får praktisk introduktion i klinisk forskning via verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt GCP utbildning inklusive certifiering för att därmed stå redo att påbörja sin karriär inom klinisk forskning.

Utbildningen ska ge deltagarna en inblick i utförandet av klinisk läkemedelsprövning med extern sponsor, akademisk klinisk studie med intern sponsor och studier inom bl. a fysioterapi samt insyn i hur forskningssamverkan med kommunal verksamhet kan se ut. Utöver detta får deltagarna även träna på provhantering och lära sig om biobankning.

Kursen är planerad att hållas vårtermin 2022.

Det är redan nu möjligt att anmäla ett intresse att delta på kommande kurstillfälle via kontaktperson angiven nedan. På så vis blir du meddelad när anmälan för kursen öppnat. Ett meddelande om intresse är inte bindande.

Nedan är det preliminära kursinnehållet för 2022. Med reservation för att mindre justeringar kan utföras innan kursstart.

Kursen innehåller:

  • Good clinical practice (GCP) inkl. certifiering
  • VFU Läkemedelsprövning, extern sponsor
  • VFU Akademisk klinisk forskning, intern sponsor
  • VFU Provhantering inkl. Biobank
  • Besök fysioterapistudie
  • Besök kommunal vårdmiljö

Kursen pågår under en termin (kvartsfart) i form av VFU inom Region Örebro län samt på distans via eget arbete och den webbaserade plattformen Blackboard där kursdeltagarna kan interagera inom gruppen.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att erhålla kursbevis.

Kursen planeras starta jan 2022 med givna datum för GCP utbildning och examination medan ordning på VFU samt datum anpassas efter verksamheterna där VFU väntas utföras.

Sidan uppdateras med kursplan inom kort.

Behörighet att söka kursen har du som besitter en yrkesexamen som sjuksköterska, biomedicinskanalytiker, fysioterapeut eller motsvarande.

Ytterligare fordras en yrkeserfarenhet på minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Intag sker företrädesvis inom Region Örebro län, Region Dalarna och Region Värmland. I mån av plats kan anställda inom övriga regioner ansöka.

Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att besluta vilka som får delta i utbildningen.

För personal inom Region Örebro län finansieras kursen delvis av Forskning och utbildning vid Region Örebro län. Kostnad för övriga är 10 000 kr exkl moms.

Max antal deltagare är 10 personer, för att kursen ska anordnas så krävs att minst 8 av dessa platser är fyllda.

Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Anmälan är för närvarande stängd.

Det går bra att anmäla ett intresse för kursen redan nu via Anna Axelsson, för att bli meddelad när anmälan öppnat. Ett meddelande av intresse är inte bindande.

Anna Axelsson, This is an email address