Halvtid och högtryck i Learning Lab – fler studenter och lärare vill ha flexibla lärmiljöer

Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson i Learning Lab.

Learning Lab-teamet Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson vid diagrammen som visar olika exempel på hur en lärare kan använda rummets utformning i undervisningen.

Allt fler lärare på Örebro universitet vill undervisa i flexibla lärmiljöer där studenterna kan ta en mer aktiv roll.
– Vi ser att Learning Lab har ökat intresset för nya typer av lärmiljöer och högskolepedagogisk utveckling med rummet som utgångspunkt, säger Anna-Eva Olsson, koordinator för lärmiljöer vid Örebro universitet.

Learning Lab är en pedagogisk testmiljö för framtidens lärmiljöer som Örebro universitet och fastighetsägaren Akademiska hus driver tillsammans under fyra år. När halva tiden nu har gått kan Magnus Hansson, pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum och docent vid Handelshögskolan på Örebro universitet och Anna-Eva Olsson, projektsamordnare och koordinator för lärmiljöer, konstatera att intresset för att använda Learning Lab är stort.

– Hit till Learning Lab kommer lärare från alla våra tre fakulteter och många olika institutioner och ämnen. Vi får också många förfrågningar om att förlägga möten och konferenser hit, berättar Anna-Eva Olsson. 

Högre energinivå och mer aktiva studenter 

Jenny Bonnevier, forskare och lektor i engelska, undervisar sina ämneslärarstudenter i engelska i Learning Lab. Hon upplever att energinivån blir högre än i vanliga salar och att det ofta uppstår spontana samtal om rummets betydelse för undervisningen här.

– Det är givande för både lärarstudenterna och mig. Jag upplever också att studenterna blir mer aktiva i sitt agerande, säger hon.

Grupparbete i Learning Lab.

Learning Lab kan enkelt anpassas till olika läraktiviteter. Här används de utvikbara ORU-väggarna för att skapa mindre rum till grupparbeten.

För lärare som bokar Learning Lab ingår ett tekniskt och pedagogiskt stöd inför läraktiviteten. Efteråt samlas det in feedback från både studenter och lärare, vilket bidrar till en fortsatt utveckling av miljön.  

Många lärare lyfter fram just den sociala dimensionen av lärmiljön.

– Vi märker att Learning Lab uppmuntrar och stöttar det sociala och relationella samspelet på ett helt annat sätt än i traditionellt möblerade lärosalar. Det gäller både samspelet mellan studenter när de lär sig tillsammans i grupp, och i relationen mellan studenter och lärare, säger Magnus Hansson. 

Ökad efterfrågan på flexibla lösningar 

En konsekvens av att många undervisat i en flexibel miljö som till exempel Learning Lab är att det uppstått en efterfrågan på hjälpmedel som möjliggör mer studentaktiva läraktiviteter även på andra håll.

– De rullbara whiteboardsen har blivit så populära att vi har beställt nästan 40 nya whiteboards som vi placerar ut i andra lärosalar, i väntan på utveckling av fler lärosalar, säger Anna-Eva Olsson.

Studenter skriver på whiteboards på hjul.

Whiteboards på hjul kan flyttas runt och användas vid till exempel grupparbeten.

Adrian Hosford-Donovan vid enheten för idrott på Örebro universitet är en av de lärare som tar med sig kunskaperna från Learning Lab till sin undervisning i andra lärosalar. 

– Förut var anatomisalen i Gymnastik- och idrottshuset en sal med fast möblering, men nu har vi anpassat den till ett mer aktivt lärande där man kan möblera om utifrån den aktivitet man vill genomföra. Det behövs fler salar som Learning Lab i framtiden för att vi ska nå universitetets vision om en högskolepedagogik i framkant, säger han. 

Planerar för hållbar lokalutveckling 

Och erfarenheterna från Learning Lab blir viktiga även för utvecklingen av övriga lärmiljöer vid Örebro universitetet. 

– Vi behöver tänka smart och hållbart när vi planerar för framtiden. Det är viktigt att våra lokaler verkligen används och möter lärarnas nya pedagogiska behov, säger Anna-Eva Olsson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Nicke Johansson

Högskolepedagogik i framkant – en del av visionen för Örebro universitet

Örebro universitet är ett av tre lärosäten i landet som har ett Learning Lab, en pedagogisk testmiljö där studenter och lärare tillsammans utforskar och utvecklar framtidens lärmiljöer.

Learning Lab är ett samarbete mellan Akademiska Hus och Örebro universitet som pågår mellan 2022 och 2025. Här pågår både utveckling av högskolepedagogik, hållbar lokalanvändning och forskning om lärmiljöer.

Learning Lab på Örebro universitet är omkring 300 kvadratmeter stort och ligger i Långhuset. Här finns till exempel utfällbara väggar, teknik, möbler och belysning som stödjer olika typer av läraktiviteter. Learning Lab har också en bokningsbar studieyta samt ett VR-center. Det ingår ett tekniskt och pedagogiskt stöd för den som bokar Learning Lab.

Läs mer om Learning Lab här

Fyra lärare: Så använder vi Learning Lab i vår undervisning

Jenny Bonnevier

”I Learning Lab kan jag utveckla nya arbetssätt som lärare”

Läraktiviteter i Learning Lab håller en hög energinivå och ger chans till spontana samtal med lärarstudenterna om rummets betydelse för undervisningen, enligt Jenny Bonnevier.

Andreas Nilsson

”I Learning Lab tar studenterna ett större ansvar”

Learning Lab är en lugn miljö med stor flexibilitet, där det blir tydligt att studenterna själva kliver fram och tar ansvar för sina behov, menar Andreas Nilsson.

Adrian Hosford-Donovan

Learning Lab bidrar till en bättre lärmiljö och mer aktiva studenter även i andra salar

Adrian Hosford-Donovan använder inspirationen från Learning Lab till att förbättra lärmiljön när han undervisar i andra salar på campus.

Anki Liljeroos Grönås

"Både studenterna och jag som lärare blir friare och modigare i Learning Lab"

Anki Liljeroos Grönås upplever att Learning Lab uppmuntrar till mod och fritt tänkande, både hos studenterna och henne som lärare.