Lenas forskning väcker intresse – här tar hon emot socialministern: ”Blir inspirerad”

Jakob Forssmed (KD), socialminister, besökte Hubben vid Örebro universitet för att lära sig mer om forskaren Lena Axelsson-Svedell arbete. ”Lenas initiativ kring att hitta sätt att stötta varandra när det gäller träning är väldigt positivt”, säger han.

Jakob Forssmed (KD), socialminister, besökte Hubben vid Örebro universitet för att lära sig mer om forskaren Lena Axelsson-Svedell arbete. ”Lenas initiativ kring att hitta sätt att stötta varandra när det gäller träning är väldigt positivt”, säger han.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) besökte i dag Örebro universitet för att träffa forskaren Lena Axelsson-Svedell. På agendan stod Lenas forskning och idéarbete om hur rörelse kan skapa ökad hälsa och bidra till minskad medicinering.
– Jag tycker det är väldigt spännande, både forskningen och arbetet med att göra det enklare för människor att komma i gång med träning, säger Jakob Forssmed.

De senaste tre åren har Lena Axelsson-Svedell, doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och sjukvårdsvetenskap vid Örebro universitet, arbetat med ett forskningsprojekt där hon undersöker sambandet mellan ökad rörelse och ökat välbefinnande för personer med adhd.

Parallellt har hon, genom innovationsmiljön Social Impact Lab, även utvecklat en innovativ idé för psykisk hälsa och social hållbarhet för att hjälpa fler.

Lena Axelsson-Svedells arbete har väckt stort intresse runt om i landet – även i regeringen. I början av hösten hörde socialminister Jakob Forssmed (KD) av sig och under fredagen besökte han Örebro universitet för ett enskilt möte med Lena.

– Vi följer forskningsläget och jobbar själva med att försöka utveckla arbetet med fysisk aktivitet, både bland unga människor och inom hälso- och sjukvården. Till exempel genom att arbeta förebyggande med fysisk aktivitet på recept. Där såg vi Lenas arbete som ett mycket spännande initiativ, inte minst vad gäller forskningen kring psykisk funktionsnedsättning, i det här fallet adhd, och vilka effekter man kan få av träning. I dag ser vi att väldigt många unga diagnosticeras med adhd och då behöver vi ju veta hur vi hjälper dem på bästa sätt, säger Jakob Forssmed.

En del i Lena Axelsson-Svedells arbete handlar om att matcha personer som vill inspirera andra att röra på sig, med personer som har svårt att själva komma i gång med sin träning. Det tyckte Jakob Forssmed var ett intressant koncept.

– Jag blir inspirerad. För att träning ska bli långsiktig vet vi att det inte alltid räcker med den egna motivationen, utan då kan man behöva hjälp av andra. Lenas initiativ kring att hitta sätt att stötta varandra är väldigt positivt. Jag, precis som Lena, är övertygad om att vi behöver öka den fysiska aktiviteten. Jag tror att vi behöver tänka på fysisk aktivitet ungefär som att borsta tänderna. Det gör alla morgon och kväll. Jag tror att vi behöver bygga in det i vardagen för att må bra, säger Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed.

”För mig blev det tydligt att regeringen har ett stort intresse för de här frågorna”, säger Lena Axelsson-Svedell efter mötet med Jakob Forssmed.

Lena Axelsson-Svedell berättar att hon hoppas att hennes forskning ska inspirera regeringen att arbeta vidare med frågorna kring ökad rörelse.

– Det var jättespännande att få berätta om de här idéerna och om forskningen. Det känns väldigt positivt. För mig blev det tydligt att regeringen har ett stort intresse för de här frågorna och vill driva dem framåt, säger Lena Axelsson-Svedell.

Läs mer om Lena Axelsson-Svedells arbete här.

Text och foto: Jesper Eriksson