This page in English

Ny gästprofessor vill lära av det förflutna för en bättre framtid

Jörg van Norden föreläser.

Jörg van Norden är professor i historiedidaktik och till vardags verksam vid Bielefeld University.

Han har i mer än 30 år undervisat i historia och i sin forskning är han intresserad av att koppla samman det förflutna - med både nutid och framtid. Under majmånad är Jörg van Norden, professor i historiedidaktik, ny gästprofessor vid Örebro universitet.

Universitetsalliansen NEOLAiA förenar nio europeiska lärosäten och städer: Bielefeld i Tyskland, Jaén i Spanien, Nicosia på Cypern, Ostrava i Tjeckien, Salerno i Italien, Suceava i Rumänien, Tours i Frankrike, Šiauliai i Litauen och Örebro.

Målet med samarbetet är att stärka universitetens internationella konkurrenskraft och ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.

Läs mer om universitetsalliansen NEOLAiA.

– Jag hoppas kunna ge en god inblick i Bielefeld-modellen för historiedidaktik. Men framför allt ser jag fram emot ett utbyta kunskap och erfarenheter med mina kollegor i Örebro, säger Jörg van Norden, som till vardags är verksam vid Bielefeld University i Tyskland.

Hans vistelse i Örebro är en del av NEOLAiA-samarbetet inom historieämnet – där både Örebro universitet och Bielefeld University ingår. Tidigare har Izabela Dahl, universitetslektor i historia vid Örebro universitet, varit gästprofessor i Bielefeld.

– I Europa är Bielefeld kända för sin historieforskning inom både teori och metod och vi är väldigt glada att ha Jörg van Norden på plats i Örebro, säger Izabela Dahl.

Undervisning, doktorander och nätverkande

Jörg van Norden forskar om historiska teorier, utveckling av narrativ kompetens och historieundervisning. I Örebro har bland annat medverkat vid ett seminarium som handlar om vikten av att hantera det förflutna för att kunna skapa en bättre framtid. Han talade om hur berättandet av historiska skildringar kan koppla samman nutid, framtid och förflutet – på ett meningsfullt sätt.

– Seminariet har varit öppet för alla forskare, doktorander och studenter som är intresserade av ämnesdidaktiken. Det har väckt många inspirerande samtal som fortsätter i olika konstellationer under Jörg van Nordens besök, säger Izabela Dahl.  

Jörg van Norden kommer också att föreläsa i historia för studenter på lärarutbildningen. Vidare ska han möta doktorander och forskare som får tillfälle att diskutera sina forskningsprojekt med honom.

– Planen är att vi även ska diskutera framtida projekt och utbyten mellan våra universitet och inom ramen för NEOALAiA, säger han.

– Jörg van Nordens breda kompetens inom historiedidaktiken berikar många idéer och pågående projekt inom humanistiska studier. Ett utbyte med honom aktualiserar ämnesdidaktikens betydelse som har sina specifika arbetsmetoder och teoretiska traditioner, säger Izabela Dahl.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Trixie Jaala Thuresson