Ny studie: Förpackningar ett globalt problem – men det saknas forskning utanför västvärlden

Sammanpressade plastflaskor

Forskning om cirkulära förpackningar för livsmedel handlar mest om vad som händer Europa och Nordamerika visar en ny studie.
– Cirkulära flöden för förpackningarna, som återvinning, är ett globalt problem. Så det behövs forskning om konsumenters beteende och den cirkulära ekonomin i andra delar av världen, säger Anna Kremel, forskare vid Handelshögskolan.

Anna Kremel har tillsammans med forskarkollegan Sabina Du Rietz gjort en översikt av forskningsstudier om konsumentbeteende och cirkulära förpackningar för livsmedel.

– Livsmedelsförpackningar är en viktig del av en cirkulär ekonomi eftersom volymerna är så stora och används så kort tid, säger Sabina Du Rietz.

Sammanställningen av forskningen visar alltså att finns relativt få studier utanför västvärlden om återvinning och återbruk. Överhuvudtaget saknas studier på strategin att minska mängden förpackningar.

Sabina Du Rietz och Anna Kremel framför grönska

Sabina Du Rietz och Anna Kremel har har i en studie kartlagt forskningen om vad som händer med förpackningar för livsmedel.

Några få studier om förpackningar som går att kompostera visar på en positiv attityd hos konsumenterna. Annan forskning har undersökt om vi är villiga att betala extra för förpackningar av återvunnen plast.

Som konsumenter begränsas vi av vad handeln erbjuder i form av förpackningar.

– Många uppger att de föredrar att handla i lösvikt eller i förpackningar som kan återvinnas, men att få gör det i praktiken. Ett skäl kan vara att handeln sällan erbjuder denna möjlighet, säger Anna Kremel.

Hennes och Sabina Du Rietz översikt av forskningslitteraturen visar att det finns en del kunskap om vad som händer efter att maten hamnar i hemmet och förpackningen blir kvar.

– Människor är positiva till organiserat återbruk och återvinning, men samtidigt visar studier att bilfärden till återvinningsstationen kan ha en negativ inverkan på miljön, säger Sabina Du Rietz.

Anna Kremel och Sabina Du Rietz grupperar forskningen efter olika cirkulära strategier - studier av att minska mängden förpackningar, att förpackningarna kan återanvändas eller att de kan återvinnas.

Pant en framgång

Resultatet visar på ett framgångsrikt cirkulärt system i flera länder - pant på burkar och flaskor. Men framgången bygger på att konsumenterna får relevant information. Och återbruk har oftast mindre miljöpåverkan än återvinning.

En artikel i sammanställningen tar upp ett nytt fenomen:  vilken smak som skulle passa på en ätbar förpackning.

Nästa steg är att resultatet av kunskapsöversikten ska bli ett stöd för livsmedelsindustrin att välja förpackningar som matchar konsumenternas attityder och beteende.

Text: Maria  Elisson
Foto: Jesper Mattsson och Pixabay