This page in English

Anna Kremel

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: YW5uYS5rcmVtZWw7b3J1LnNl

Telefon: 019 303763

Rum: N2008

Anna Kremel
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Kremel

Anna Kremel har en magister i företagsekonomi från Örebro universitet från 2004. Hon disputerade vid Mälardalens universitet  2017 med en avhandling som handlar om små och medelstora företags behov av och nyttjande av innovationssystemet och företagsrådgivning i uppstartsfasen.

Anna Kremels forskning handlar om små och medelstora företag, start-ups, regional utveckling och entreprenörskap. Annas intresse handlar även om kvinnors och invandrares företagande liksom sociala företag. På senaste åren har Anna även intresserat sig för konsumentens roll i den circulära ekonomin och särskilt återvinning så som Pant-systemet för flaskor och burkar liksom livsmedelsförpackningar.  Anna har nyligen avslutat två projekt om konsumentens roll i den cirkulära ekonomin. Båda projekten var finansierade med medel från FORMAS.

Sedan 2023 är Anna Kremel proprefekt vid Handelshögskolan Örebro universitet. 

 

 

 

Seminarier och forskningskommunikation: 

Nya krav på cirkulära livsmedelsförpackningar

Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

Hur får vi konsumenten att acceptera cirkulära lösningar?

 

I media

Intervju om pantsystemet, Breakit
Är pant på plast och papp bra för klimatet – eller bara ett reklamtrick?

 

Intervju om pantsystemet, livsmedelsförpackningar och konsumentens roll, SVT

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/pantutkast

Nerikes Allehanda om hållbarhet, konsumentbeteende och förpackningar

 Så väljer du klimatsmart förpackning

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter