This page in English

Anna Kremel

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303763

Rum: N2008

Anna Kremel
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Kremel

Anna Kremel är lektor i företagsekonomi och undervisar inom organisation, entreprenörskap och hållbarhet. Annas forskning rörs sig i fältet kring SME, entreprenörskap och det omgivande samhället. 

Anna är projektledare för två projekt om konsumentens roll i den cirkulära ekonomin. Båda projekten är finansierade med medel från FORMAS.

Pantsystemet i en cirkulär ekonomi - att förstå sociala värden

Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn– en kunskapssammanfattning. 

Båda projektet drivs i samverkan med näringslivet. 

 

Seminarier och forskningskommunikation: 

Nya krav på cirkulära livsmedelsförpackningar

Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

Hur får vi konsumenten att acceptera cirkulära lösningar?

 

I media

Intervju om pantsystemet, Breakit
Är pant på plast och papp bra för klimatet – eller bara ett reklamtrick?

 

Intervju om pantsystemet, livsmedelsförpackningar och konsumentens roll, SVT

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/pantutkast

Nerikes Allehanda om hållbarhet, konsumentbeteende och förpackningar

 Så väljer du klimatsmart förpackning

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter