This page in English

Anna Kremel

Tjänstetitel: Universitetslektor, Projektmedarbetare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303763

Rum: N3028

Anna Kremel

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Kremel, A. & Yazdanfar, D. (2015). Business advisory services and risk among start-ups and young companies: A gender perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 7 (2), 168-190.
Kremel, A. , Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2014). Business networks at start-up: Swedish native-owned and immigrant-owned companies. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 22 (3), 307-325.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter

Kremel, A. (2018). Processutvärdering av projektet Making Space for Growth. Munktell Science Park Eskilstuna.
Kremel, A. (2016). Utvärdering av projektet Smarta äldre. Karlskoga: Alfred Nobel Science Park.
Kremel, A. , Holmgren, C. & Öhman, C. (2014). EntreprenörCentrum Norrbotten- slutrapport från följeforskare. .
Kremel, A. , Holmgren, C. & Öhman, C. (2014). EntreprenörCentrum Västerbotten- slutrapport från följeforskare. .
Kremel, A. & Abbasian, S. (2014). Jämställdhetsanalys av Sörmlandsstrategin 2020. Regionförbundet Sörmland.
Kremel, A. (2014). MISTEL- En Testbädd i uppstartsfasen. MISTEL.
Kremel, A. (2014). Om jämställdhetsaspekter i regionalt tillväxtarbete. IKMA resurscenter, JämFÖR, Länsstyrelsen Örebro.