This page in English

Anna Kremel

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303763

Rum: N3028

Anna Kremel
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Kremel

Anna Kremel är lektor i företagsekonomi och undervisar inom organisation, entreprenörskap och hållbarhet. Annas forskning rörs sig i fältet kring SME, entreprenörskap och det omgivande samhället. 

Anna är projektledare för två projekt om konsumentens roll i den cirkulära ekonomin. Båda projekten är finansierade med medel från FORMAS.

Pantsystemet i en cirkulär ekonomi - att förstå sociala värden

Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn– en kunskapssammanfattning. 

Båda projektet drivs i samverkan med näringslivet. 

 

Forskning och samverkan:  

Seminarium under Almedalsveckan: 

Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

Hur får vi konsumenten att acceptera cirkulära lösningar?

 

Intervju om pantsystemet
Är pant på plast och papp bra för klimatet – eller bara ett reklamtrick?

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter