This page in English

Anna Kremel

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303763

Rum: N3028

Anna Kremel

Forskningsämne

Om Anna Kremel

Anna Kremel är lektor i företagsekonomi och undervisar inom entreprenörskap och organisation. Annas forskning rörs sig i fältet kring entreprenören och omgivande samhället där Anna särskilt studerat innovationssystemet. Andra intresseområden är hållbarhet, tillväxt och jämställdhet.

Anna har nyligen startat ett nytt projekt med medel från FORMAS, där hon i två år tillsammans med en kollega ska studera Pantsystemet i en cirkulär ekonomi - att förstå sociala värden. Som samarbetspartner i projektet finns Returpack. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Kremel, A. & Yazdanfar, D. (2015). Business advisory services and risk among start-ups and young companies: A gender perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 7 (2), 168-190.
Kremel, A. , Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2014). Business networks at start-up: Swedish native-owned and immigrant-owned companies. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 22 (3), 307-325.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter

Kremel, A. (2018). Processutvärdering av projektet Making Space for Growth. Munktell Science Park Eskilstuna.
Kremel, A. (2016). Utvärdering av projektet Smarta äldre. Karlskoga: Alfred Nobel Science Park.
Kremel, A. , Holmgren, C. & Öhman, C. (2014). EntreprenörCentrum Norrbotten- slutrapport från följeforskare. .
Kremel, A. , Holmgren, C. & Öhman, C. (2014). EntreprenörCentrum Västerbotten- slutrapport från följeforskare. .
Kremel, A. & Abbasian, S. (2014). Jämställdhetsanalys av Sörmlandsstrategin 2020. Regionförbundet Sörmland.
Kremel, A. (2014). MISTEL- En Testbädd i uppstartsfasen. MISTEL.
Kremel, A. (2014). Om jämställdhetsaspekter i regionalt tillväxtarbete. IKMA resurscenter, JämFÖR, Länsstyrelsen Örebro.