Priset för forskningskommunikation växer – ny kategori för journalister

En tecknad bild av ett huvud. Linjer som far genom luften bildar konturerna av ansiktet.

Örebro universitets och The Hamrin Foundations pris för framstående forskningskommunikation utökas.
Nästa år läggs ett helt nytt journalistpris till de tidigare kategorierna.
Prisen är på upp till 100 000 kronor och nomineringen har öppnat.

Läs mer om priset 

Här kan du läsa mer om priset, hur du nominerar och hitta tidigare pristagare.

Priset delades ut för första gången tidigare i år. Det är instiftat för att visa på vikten av god forskningskommunikation – att betydelsefulla resultat sprids ut i samhället.

– Vi vill uppmärksamma hur viktigt det är att forskningens resultat sprids till allmänhet, näringsliv och beslutsfattare. Forskningsbaserad kunskap gör oss inte bara klokare – den är faktiskt också helt avgörande för att vi ska kunna lösa både dagens och morgondagens problem, säger Lovisa Hamrin, ordförande i stiftelsen The Hamrin Foundation som finansierar priserna.

The Hamrin Foundations syfte är att skapa broar mellan akademi, industri och samhälle. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor.

Totalt 225 000 i prispengar

2024 års pris kommer att delas ut i tre kategorier.

Det största priset, det externa, är på 100 000 kronor och delas ut till en person som på nationell eller internationell nivå med stort genomslag under längre tid kommunicerat forskningsresultat inom bredare forskningsområden. Priset kan gå till forskare, men också till andra som arbetat framgångsrikt med att sprida resultat från forskning.

Ett nytt pris på 75 000 kronor riktar sig till journalister. Det ska gå till en journalist som, på antingen nationell eller internationell nivå, gjort forskning tillgänglig för allmänheten genom att berätta om forskning eller förklara komplicerade skeenden på ett begripligt, inspirerande och intresseväckande sätt.

– Vi är väldigt glada över att kunna instifta ett nytt pris för journalister som arbetar med vetenskap. Media spelar en viktig roll i att sprida forskning, få den begriplig för fler och kritiskt granska och värdera vad som är viktigast att berätta om, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Kommunikationen ska nå fram

Ett internt pris på 50 000 kronor delas ut till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet. Mottagaren ska ha gjort goda insatser för att kommunicera antingen egna forskningsresultat eller ett bredare forskningsområde.

I både det interna och externa priset läggs stor vikt vid att kommunikationen har nått valda målgrupper, till exempel politiska beslutsfattare, näringslivet, skolelever, studenter eller allmänheten.

Nomineringen till priserna har nu öppnat.

Samtliga priser delas ut vid Örebro universitets årliga akademiska högtid, som nästa gång arrangeras den 17 februari 2024.