Priser för framstående forskningskommunikation

En digital bild av ett ansikte med ljuspunkter.

Örebro universitet och The Hamrin Foundation delar tillsammans ut tre årliga priser för framstående forskningskommunikation.

Ett externt pris på 100 000 kronor delas ut till en person som på nationell eller internationell nivå med stort genomslag under längre tid kommunicerat forskningsresultat inom bredare forskningsområden.

Ett internt pris på 50 000 kronor går till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet, som har gjort goda insatser för att kommunicera antingen egna forskningsresultat eller ett bredare forskningsområde.

Från och med 2024 delas det även ut ett nytt pris på 75 000 kronor som riktar sig till journalister. Det ska gå till en journalist som på nationell eller internationell nivå har gjort forskning tillgänglig för allmänheten genom att berätta om forskning eller förklara komplicerade skeenden på ett begripligt, inspirerande och intresseväckande sätt.

Priserna finansieras av The Hamrin Foundation. De delades ut för första gången vid Örebro universitets Akademiska högtid den 6 maj 2023. Andra prisutdelningen skedde i samband med Akademisk högtid den 17 februari 2024.

Nomineringen till 2025 års priser öppnar under hösten 2024.