Örebroprofessor ska leda europeisk organisation för hud- och sårvård

Avgående ordförande Sebastian Probst, i mitten nuvarande ordförande Kirsi Isoherrannen och till höger Dimitri Beeckman, tillträdande ordförande för EWMA.

Avgående ordförande Sebastian Probst, i mitten nuvarande ordförande Kirsi Isoherrannen och till höger Dimitri Beeckman, tillträdande ordförande för EWMA.

Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet, blir ledare för den europeiska organisationen European Wound Management, EWMA.
– Jag är mycket hedrad. Det här positionerar Örebro universitet som en ledare inom sårvård på den internationella scenen, säger han.

European Wound Management (EWMA) är en stor europeisk organisation med fokus på hud- och sårvård. I början av maj arrangerades den 34:e EWMA-kongressen i London för omkring 5 000 deltagare från 94 olika länder.

Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet, sitter sedan flera år i styrelsen för EWMA och valdes vid kongressen till så kallad president-elect. Det innebär att han nästa år kommer att vara organisationens president. Många stora organisationer tillämpar ett in- och utlotsningsförfarande där den avgående presidenten sitter kvar i styrelsen ytterligare ett år, som immediate past president.

Dimitri Beeckman har byggt upp en omfattande hud- och sårforskning och har många internationella uppdrag. Han ser positivt på det nya uppdraget, som han menar också sätter Örebro universitet kartan.

”Kommer att gynna universitets forskning”

– Jag är mycket hedrad över att ha blivit vald till framtida ordförande för den största pan-europeiska sårorganisationen, vilket placerar oss i spetsen för att främja sårvård i hela Europa. Men sin globala räckvidd och sitt engagemang för samarbete utgör EWMA en hörnsten inom området såromsorg. Jag ser fram emot att leda innovation, forskning, utbildning och påverkansarbete i stor skala. Detta kommer definitivt också gynna universitetets forskning och policyarbete – och positionera Örebro universitet som en ledare inom sårvård på den internationella scenen, säger Dimitri Beeckman.

Deltagarna i London fick ta del av presentationer av världsledande forskare och kunde välja mellan mängder av olika parallella symposier. Ett spår var veterinärmedicinsk sårvård, som handlade att till exempel hästar ofta får skador och svårläkta sår.

Vid konferensen medverkade också Mats Eriksson, även han professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet. Han talade vid ett välbesökt symposium om de unika aspekterna på smärta hos barn med sår.

Text: Anna Lorentzon