Högskolepedagogiskt centrum

Seminarium 20 maj

Tid: 14:15 - 15:15
Plats:  https://oru-se.zoom.us/j/61132656598

Rumsvärd: Kristin Ewins, kristin.ewins@oru.se.


Forskning om svensk forskarutbildning: Hittills och härnäst? 

I internationell jämförelse är forskning om svensk forskarutbildning mycket liten till sin omfattning, trots att Sverige under de senaste decennierna har genomgått omfattande forskarutbildnings- och forskningsreformer. Mot denna bakgrund kommer vi inledningsvis att ge en systematisk kunskapsöversikt över den svenska forskning som bedrivits hittills om forskarutbildningen under 2000-talet. Mer specifikt ger vi en bild av de avhandlingar och vetenskapliga artiklar som haft forskarutbildningen som kunskapsområde och publicerats av forskare vid svenska universitet under åren 2000 till 2020. På så vis kan vi få en uppfattning av var vi nationellt befinner oss just nu inom forskningsområdet: Vilka problemområden står i fokus? Vilka är de huvudsakliga tillämpade forskningsmetoderna? Vilken typ av publikationer dominerar? I vilken mån förekommer internationellt komparativa studier?  Avslutningsvis diskuterar vi tillsammans med publiken vilka kunskaper som saknas för att vidareutveckla den svenska forskarutbildningen på vetenskaplig grund. Vilka är praktikens utmaningar och vilken forskning behövs för att kunna tackla dem? 

Presentatörer: Eva Brodin, Anders Sonesson och Åsa Lindberg-Sand 


Tillbaka till programmet