Högskolepedagogiskt centrum

Program 20 maj 2021

Session 1

 • Det är inte bara att gå in i ett klassrum och lära ut något! En studie om hur ämneslärarstudenter utvecklar ämnesdidaktiskt kunnande
 • Praktisk arbeid med ledelse, kommunikasjon og samarbeid hos barnehagelærerstudenter

Mer information om presentationerna


Session 2

 • Legitimerande retoriska strategier i organisationsförändringar: Exemplet forskningsanknytning
 • De svenska lärosätenas avkollegialisering

Mer information om presentationerna


Session 3

 • Teaching creatively in higher education: The roles of personal attributes and environment
 • Learning environment uncertainty and students’ approaches to learning: A self-determination theory perspective

Mer information om presentationerna


Session 4

 • Yrkeslärarstudenters erfarenheter och lärande i arbetet med multimodal digital loggbok som bro mellan universitet, VFU-skola och arbetsplatsförlagt lärande
 • Lärares erfarenheter av undervisning i hybridsalar

Mer information om presentationerna


Session 5

 • Research literacy and critical thinking
 • Mediating student responses to exploratory exercises in a preparatory course for the degree project essay

Mer information om presentationerna

Session 1

 • Relevans i högre utbildning
 • Akademisering av högre musikerutbildning: En navigering mellan autonomi och anpassning

Mer information om presentationerna


Session 2

 • Högpresterande studenters motivation i lärandeklimat med låga krav
 • Studenters förståelse av kritiskt tänkande i kandidatuppsatsen

Mer information om presentationerna


Session 3

 • The critical-constructive potential of academic development: A case study
 • Transformative learning in higher education: Critical perspectives on pedagogical development

Mer information om presentationerna


Session 4

 • Faktorer som kan påverka genomströmningen på ett läkarprogram
 • Att korsa gränserna mellan olika praxisgemenskaper: Studenters interprofessionella lärande i PBL-basgrupper

Mer information om presentationerna


Session 5

 • Teaching teams as organizational capacity for educational development
 • Equity and social justice for whom and by whom in contemporary higher and adult education: Mapping policies of inclusion/integration in the nation-state of Sweden

Mer information om presentationerna

Session 1

 • Att utveckla och säkra kvalitetsarbetet inom högre utbildning
 • En policys färd: Undersökandet av implementeringen av en utbildningspolicy inom högre utbildning

Mer information om presentationerna


Session 2

 • Cultivating cross-disciplinary communities of practice in higher education: The case of Norwegian early childhood education and care
 • A thematic analysis of theses in higher education: The case of primary teacher education

Mer information om presentationerna


Session 3

 • Till vilket pris ska varumärket byggas? Musikhögskolors motsägelsefulla representationer
 • Analytisk och holistisk bedömning av examensarbeten på grundlärarprogrammet

Mer information om presentationerna


Session 4

 • Kroppslighet i undervisning: Lärarstudenters reflektioner över egna inspelade lektioner
 • Rollspel om konflikthantering med dockor i högre utbildning

Mer information om presentationerna


Session 5

 • Ingenjörslärares förståelse av utveckling och genomförande av undervisning i digitala miljöer
 • Lärarstudenters uppfattningar av övergången från analog till digital undervisning under Covid-19

Mer information om presentationerna


Session 6

 • Learning about summative assessment: What pre-service language teachers want and need to know
 • Multikulturella perspektiv på västerländskt vis? Studenters erfarenheter av kollaborativt lärande

Mer information om presentationerna


Under konferensen fanns Padlet, en digital och interaktiv anslagstavla. Där kunde deltagarna dela information, synpunkter och funderingar kring FHU2021. Anslagstavlan finns kvar att titta på men är nu låst för redigering.