Högskolepedagogiskt centrum

Program 19 maj 2021

Session 1

 • Universitetsstudenters skrivande liv: En förstudie
 • Styrning, samsyn och självständighet: Didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande i grundlärarprogrammet

Mer information om presentationerna


Session 2 

 • Political cultures and university autonomy: Differences and similarities in the higher education system in Finland and Sweden
 • A vice-chancellor in action

Mer information om presentationerna


Session 3

 • Psykologisk diskomfort: En kvalitativ studie av biträdande forskarhandledares erfarenheter
 • Bihandledare: En begränsad eller en obegränsad roll?

Mer information om presentationerna


Session 4

 • Student attitudes to flipped classrooms
 • "Practical thinking" and "Come to agreement" in teaching programming

Mer information om presentationerna


Session 5

 • Kollegiala samtal i högskolepedagogisk verksamhet: Varför är det viktigt?
 • Varför ska högskolelärare kunna arbeta tillsammans?

Mer information om presentationerna


Session 6

 • Emotionella utmaningar och professionsblivande: Läkar- och lärarstudenters erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning
 • Bilder av lärare i akademin år 1950 och 1980: Deras historiska kontext, diskurser och ideologier

Mer information om presentationerna

Session 1

 • Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal
 • Osäkra studenter – och handledare? Att hantera osäkerhet i uppsatshandledning

Mer information om presentationerna


Session 2

 • En digitaliserad högre utbildning för vilka syften? En kritisk diskursanalys av svensk digitaliseringspolicy
 • Universitetspolitikens kolliderande temporaliteter: Tidshorisonter och demokratisk legitimitet i svenska universitetsreformer och utredningar

Mer information om presentationerna


Session 3

 • The use of gender equality measures in Swedish universities
 • Wicked problems, leadership and clumsy solutions in higher education

Mer information om presentationerna


Session 4

 • Studenters interprofessionella samarbete i klinisk praktik: Sätt att organisera samverkan i patientmöten
 • När lärandet blir svårt: En forskningsöversikt om studenters upplevelser av känslomässigt obehagliga situationer

Mer information om presentationerna


Session 5

 • The dynamic interdependences between pedagogical competence programs, leadership, institutional culture, and HR regulations
 • Collaborative knotworking: Transforming clinical teaching practice through faculty development

Mer information om presentationerna


Under konferensen fanns Padlet, en digital och interaktiv anslagstavla. Där kunde deltagarna dela information, synpunkter och funderingar kring FHU2021. Anslagstavlan finns kvar att titta på men är nu låst för redigering.