Gruvlunch / Mining lunch - Biodiversity in Mining

17 maj 2024 11:30 – 14:00 Örebro University, Labbet (ORU Innovation Arena) or digitally via Zoom

Gruvlunch.

Välkommen till en gruvlunch på temat "Biodiversity in Mining" med bland andra Sara Carlsén från Boliden. Seminariet kommer att hållas på engelska. Du kan delta både på plats, i ORU Innovation Arena vid Örebro universitet, eller digitalt via Zoom.

Biodiversitet inom gruvindustrin, med Sara Carlsén, Boliden. Sara Carlsén är samordnare för biodiversitet på Boliden och projektledare för Mining with Nature. Hon har en MSc i markåterställning och restaurering och har över åtta års erfarenhet av biodiversitet inom utvinningsindustrin sedan 2015.

 • Towards Nature Positive. Förlust av biodiversitet och natur är en kritisk global utmaning, avgörande för planetens hälsa och vår ekonomi. I denna presentation kommer vi att ge en överblick över trender, globala mål och ramverk som framträder för detta snabbrörliga område.
 • Mining with Nature. Svemin publicerade sin färdplan för biologisk mångfald 2020, med ett gemensamt mål att öka biodiversiteten till 2030. I detta uppföljningsprojekt, finansierat av Swedish Mining Innovation, utvecklar vi verktyg, riktlinjer och processer för att säkerställa att alla medlemsföretag når detta ambitiösa mål.
 • Gruvlunchen kommer även att erbjuda presentationer av andra SMI-finansierade projekt inom relaterade områden, så som geomorfologisk design och Waste2Place-projektet, presenterat av Matt Baida, landskapsarkitekt och vd för VAST Landscape Architecture. Projektet Waste2Place syftar till att bidra till att återföra mark som är störd av gruvdrift tillbaka till naturen och människorna.

Program

 • 11:30 – 12:15 Lunch (on site participants)
 • 12:15 – 12:45 Sara Carlsén, Boliden – Towards Nature Positive
 • 12:45 – 13:15 Matt Baida, Vast – Waste2Place & re:moss
 • 13:15 – 13:45 Sara Carlsén, Boliden – Mining with Nature
 • 13:45 – 14:00 Matt & Sara, Summary, questions, discussions

--

In English:

Biodiversity in the mining industry, with Sara Carlsén, Boliden.
Sara Carlsén is biodiversity coordinator at Boliden and project manager for Mining with Nature. She holds an Msc in land reclamation and restoration and has over 8 years experience with biodiversity in the extractive industries since 2015.

 • Towards Nature Positive. Loss of biodiversity and nature is a critical global challenge, vital to planetary health and our economy. In this presentation we will have an outlook on the trends, global goals and frameworks that are emerging for this fast-moving field.
 • Mining with Nature. Svemin published their roadmap for biodiversity in 2020, with a common goal to increase biodiversity by 2030. In this follow-up project, funded by Swedish Mining Innovation, we develop tools, guidelines and processes to ensure all member companies reach this ambitious goal.
 • The mining lunch will also offer presentations of other SMI-funded projects in related fields, such as geomorphic design and the Waste2Place-project, with Matt Baida, landscape architect and CEO of VAST Landscape Architecture. The Waste2Place project aims to create long-term stable landforms to help to deliver mining-disturbed land back to nature and people.

Vänligen anmäl dig här / Please register here

Jag vill delta / I want to participate

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet för detta event under den tid som eventet pågår. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta ansvarig för eventet.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.

Kontakt

Lotta Sartz

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lotta Sartz

E-post:

Telefon: 019 303206

Rum: E2271

Lotta Sartz