Disputation: Carl Görtz, statskunskap

05 juni 2024 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Carl Görtz disputerar i statskunskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: What is Politics? Perspectives on the variations, origins, and consequences of citizens’ conceptions of politics

Opponent: Katrin Uba, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Digitalt deltagande: Som åhörare är det möjligt att delta digitalt på disputationen via Zoom. Klicka här och logga in med din e-postadress.