Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

Fakultetsnämnden är det högsta beslutande organet vid fakulteten. Den utgör ett forum för beslut, diskussion och samordning av fakultetens verksamhet. Majoriteten av ledamöterna har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.