Utbildning på forskarnivå

Två studenter vid en bärbar dator.

Inom HS-fakulteten ges utbildning på forskarnivå för licentiat- eller doktorsexamen i genusvetenskap, humanistiska studier, kulturgeografi, kriminologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, statskunskap, psykologi, rättsvetenskap, socialt arbete och musikvetenskap.

Fakulteten organiserar också ett doktorandprogram med bland annat gemensamma kurser.

Läs mer om HS-fakultetens doktorandprogram

Forskarutbildningsämnen inom HS-fakulteten

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Genusvetenskap
Humanistiska studier
Kulturgeografi
Medie- och kommunikationsvetenskap
Pedagogik
Sociologi
Statskunskap

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Kriminologi
Psykologi
Rättsvetenskap
Socialt arbete

Musikhögskolan

Musikvetenskap