Disputation: Elin Ekholm, psykologi

23 februari 2024 13:15 Hörsal L2, Långhuset

Elin Ekholm disputerar i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen 

Avhandlingens titel: "Painful Sex in Context. Understanding Vulvodynia from a Relational Perspective." 

Opponent: Jane Ussher, professor, Western Sydney University

Digitalt deltagande: https://oru-se.zoom.us/j/64542227192?pwd=bkplMEZxTDhiQm1FL24wcFM0SkJNUT09