This page in English

Internationella perspektiv främjar kvalitet i undervisningen

En gruppbild på deltagare från tre universitet på plats i Ostrava.

På plats i Ostrava. Deltagare från Örebro universitet, University of Ostrava och The Hague University of Applied Science arbetar tillsammans med att utveckla högskolepedagogik med fokus på internationalisering, mångfald och inkludering.

Högskolepedagogiska metoder som främjar internationalisering i klassrummen.
Örebro universitet deltar tillsammans med sex andra universitet i ett EU-projekt med målet att utveckla pedagogik som både bidrar till internationalisering och drar nytta av mångfalden bland studenter.
– Tack vare projektet har jag fått nya perspektiv på undervisning och lärandeprocesser i en inkluderande miljö, säger Stepan Mazur, universitetslektor i statistik vid Örebro universitet.

I snart två år har ett tiotal lärare från Örebro universitet varit involverade i ett så kallat Professional Learning Community – ett nätverk som de bildar med kollegor från University of Ostrava och The Hague University of Applied Science. Tillsammans arbetar de med att utveckla högskolepedagogik som främjar internationalisering, mångfald och inkludering.

– För mig är internationalisering ett av de viktigaste verktygen bakom en framgångsrik högskolepedagogik, säger Stepan Mazur.

Nätverket är i sin tur en del av det EU-finansierade programmet ”Supporting academics to become International Educators through Professional Learning Communities” där totalt sex universitet i Europa och USA deltar. Bland dem finns två partneruniversitet i NEOLAiA-alliansen, Ostrava och Jaén.

Nya perspektiv och konkreta idéer

Sedan projektet startade har deltagare regelbundet träffats digitalt för att diskutera utvecklingen av högskolepedagogik med fokus på internationalisering. Nyligen samlades närmare 40 deltagare från Örebro universitet, University of Ostrava och The Hague University of Applied Science i Ostrava, Tjeckien, för att delta i olika workshops och aktiviteter.

– Jag tar med mig glädjen och erfarenheten av att kunna diskutera och få nya perspektiv på studenters lärande i heterogena grupper med hög grad av interkulturella olikheter. Jag har också fått konkreta idéer på hur olika lärmoment och aktiviteter kan utformas för att bidra till en tryggare interkulturell lärmiljö som skapar bättre förutsättningar för studenters lärande, säger Helen Stockhult, universitetslektor i företagsekonomi och en av organisatörerna av träffen i Ostrava.

– Projektet har gett mig nya perspektiv på undervisning och lärandeprocesser i en inkluderande miljö. Jag ser det som en viktig del av min kompetensutveckling. Vi diskuterade även den snabba utvecklingen av AI och dess inverkan på högre utbildning, säger Stepan Mazur.

Personal från Örebro universitet håller i en presentation.

Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet, höll i en presentation tillsammans med Örebroforskarna Helen Stockhult och Vojtech Klezl.


Tvärvetenskapligt nätverk på hemmaplan

Tack vare nätverket har deltagarna möjlighet att diskuterat olika perspektiv på det interkulturella klassrummet, något som har lett till utveckling av deras undervisning.

Dessutom har projektet lett till att deltagare från Örebro universitet vid flera tillfällen har träffats på campus för att diskutera dessa frågor och utbyta erfarenheter.

– Jag tycker att vi har skapat ett bra tvärvetenskapligt nätverk på vårt universitet för den här typen av frågor. Jag har lärt känna kollegor från andra ämnen och fått en insikt i hur man jobbar med internationalisering inom andra ämnen och utifrån våra gemensamma erfarenheter förstått vilka utmaningar som då kan uppstå, säger Helen Stockhult.

Ett outforskat område

Behovet av högskolepedagogiska metoder som främjar internationalisering växer men det har hittills varit ett relativt outforskat område vid Örebro universitet. 

– Drivkraften bakom att Örebro universitet är en del av projektet är att vi har identifierat ett behov av högskolepedagogisk utveckling kopplat till internationalisering, mångfald och inkludering, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet.

Vad har ni fått för respons från deltagarna?

– Vi ser en mycket positiv respons från deltagarna från Örebro, både för träffarna med de andra lärosätena och för träffarna på campus. Det har redan påverkar lärarna i hur de lägger upp sina kurser och jobbar med inkludering och mångfald i sin undervisning, säger Ida Andersson-Norrie.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Marek Suchanek, Monika Smidlova 

Projektet” Supporting academics to become International Educators through Professional Learning Communities” finansieras via EU:s program Erasmus+. Det treåriga projektet avslutas 2024.

Sju lärosäten ingår i projektet:
Palacký University Olomouc, Tjeckien (koordinator)
University of Ostrava, Tjeckien (NEOLAiA-partner)
University of Jaén, Spanien (NEOLAiA-partner)
Örebro Universitet (NEOLAiA-partner)
University of Hradec Králové, Tjeckien
The Hague University of Applied Sciences, Nederländerna
University of Minnesota, USA