SeniORUm

Välkommen till SeniORUm

Välkommen till SeniORUm

SeniORUm - Örebro universitets seniorförening

För dig som varit anställd vid Örebro universitet (tidigare Högskolan i Örebro) och avgått med pension/motsvarande.

Nästa aktivitet!

Statyvandring i Stadsparken           

Onsdag 25 augusti kl 15.00              

Fredrik Skargren, doktorand vid Örebro universitet leder oss på en promenad i Stadsparken. Eventuellt två grupper om intresset är stort (kl.15 och kl.16).
I anslutning till promenaden bjuder föreningen på förtäring i Stadsträdgården.

Se alla höstens aktiviteter här

Med hopp om en smittfri sommar och på återseende i augusti
önskar styrelsen