SeniORUm

Välkommen till SeniORUm

Välkommen till SeniORUm

SeniORUm - Örebro universitets seniorförening

För dig som varit anställd vid Örebro universitet (tidigare Högskolan i Örebro) och avgått med pension/motsvarande.

Till samtliga medlemmar i SeniORUm

Sedan fredag 13 mars rekommenderas på oru.se alla anställda att, om det är möjligt, arbeta hemifrån. Alla ska hjälpas åt att minimera kontaktytor och att ta ansvar för att bromsa smittspridningen. Utifrån den rekommendationen och med tanke på att våra medlemmar alla tillhör riskgruppen äldre, har styrelsen för SeniORUm beslutat att ställa in årsmötet den 24 mars.

Vi återkommer med nytt datum när läget stabiliserats. Tills vidare får den planerade utflykten i maj stå kvar. 

Hälsningar styrelsen