SeniORUm

Om föreningen

Seniorföreningen SeniORUm är en ideell förening som verkar för medlemmarnas fortsatta kontakt med universitet och med tidigare arbetskamrater. Föreningen ordnar studiebesök, programkvällar och möjlighet till social samvaro.

Den som varit anställd vid Örebro universitet (tidigare Högskolan i Örebro) och avgått med pension/motsvarande har rätt till medlemsskap.

Föreningens stadgar reviderades vid årsmötet den 22 mars 2017:

Läs föreningens stadgar som pdf-fil

Medlemsavgift 2022

Medlemsavgiften 2022 beslutades vid årsmötet i mars 2022. Avgiften är 100 kr.

Bli medlem

Medlemsavgiften inbetalas till föreningens bankgiro 107-5761. Meddela din e-postadress genom att skicka en e-post till This is an email address.

Styrelse

Styrelsen för SeniORUm består av:

Brith Ekeström, ordförande

Kristina Törnquist, vice ordförande

Ulla Moberg, sekreterare

Robert Persson, kassör

Gunnela Björk, ledamot

Kjell Dahlström, ledamot

Jan Greve, ledamot 

Catharina Bartholdson, suppleant

Rolf Östlund, suppleant