This page in English

Aljosa Noga

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301275

Rum: L2436

Forskningsämne

Om Aljosa Noga

Aljosas doktorandprojekt, the tragedy of the global commons and public international law, avser utreda och utvärdera utvalda folkrättsliga normer i våra globala resursdomäner (haven, atmosfären och rymden) mot bakgrund av den s.k. allmänningens tragedi och tillhörande teorier och strukturer. Projektet utgår från en kritisk rättsvetenskaplig analys där befintliga rättsregler analyseras med hjälp av utomrättsligt material för att ta ställning till reglernas befintliga utformning.

Forskargrupper

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Noga, A. (2019). The Tragedy of the Global Commons in International Law: Pessimistic and Realistic Perspectives. I: Trenta, Cristina, Juridicum Anthology 2019 (ss. 123-134). Örebro: Örebro University.