This page in English

Aljosa Noga

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: YWxqb3NhLm5vZ2E7b3J1LnNl

Telefon: 019 301275

Rum: L2436

Forskningsämne

Om Aljosa Noga

Aljosa är universitetsadjunkt i rättsvetenskap. Hans forskningsintressen inkluderar interdisciplinär rättsvetenskap, folkrätt och annan internationell rätt, samt holistiska och kritiska frågor om den internationella rättens roll i samhället och världen.

Aljosas avhandling, The Tragedy of the Global Commons in Public International Law (2022), utreder och utvärderar utvalda folkrättsliga normer i våra globala resursdomäner (haven, atmosfären och rymden) mot bakgrund av den s.k. allmänningens tragedi och tillhörande teorier och strukturer. Avhandlingen utgår från en kritisk rättsvetenskaplig analys där befintliga rättsregler analyseras med hjälp av utomrättsligt material för att ta ställning till reglernas befintliga utformning i förhållande till våra globala allmänningar.