This page in English

Anders Kärnä

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302421

Rum: N4019

Forskningsämne

Om Anders Kärnä

Anders Kärnä är sedan hösten 2019 anställd som post-doc vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om interventioner för att öka tillväxten i företag samt politisk påverkan och förändring.

Kärnä är afflierad forskare till Institutet för näringslivsforskning (IFN) och disputerade 2018 vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 2018. Han har tidigare varit knuten till Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Österholm, P. , Hultkrantz, L. & Kärnä, A. (2020). De stora kostnaderna för äldre ligger framför oss. Svenska dagbladet (January 23).
Kärnä, A. , Manduchi, A. & Stephan, A. (2020). Distance still matters: Local bank closures and credit availability. International Review of Finance.
Gustafsson, A. , Tingvall, P. G. & Halvarsson, D. (2020). Subsidy Entrepreneurs: an Inquiry into Firms Seeking Public Grants. Journal of Industry, Competition and Trade, 20, 439-478.
Gustafsson, A. (2017). Bråkmakaren. Axess.
Gustafsson, A. , Stephan, A. , Hallman, A. & Karlsson, N. (2016). The “sugar rush” from innovation subsidies: a robust political economy perspective. Empirica, 43 (4), 729-756.

Artiklar, recensioner

Gustafsson, A. (2017). Den borgerliga kulturen skapade den industriella revolutionen. Ekonomisk Debatt, 45 (5), 83-85.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gustafsson, A. (2018). Industrial policy: Political considerations, payoffs, and peculiar incentives. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Gustafsson, A. (2015). Statens roll för företagsstöd och då särskilt innovationsstöd. I: Gustavsson Tingvall, P., Tillväxt genom stöd: En bok om statligt stöd tillnäringslivet (ss. 13-21). Östersund: Tillväxtanalys.

Rapporter

Kärnä, A. , Karlsson, J. & Engberg, E. (2020). Political failures in innovation policy: a cautionary note. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN Working Paper 1334).
Gustafsson, A. & Stephan, A. (2019). Does the countryside lack cash (funding)? The impact of public bank loans on firm growth and its dependence on location. Östersund: The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Working paper 2019:01).
Gustafsson, A. & Stephan, A. (2019). Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (PM 2019:11).
Gustafsson, A. & Tano, S. (2019). Utvärdering av RUT-avdraget – effekter på företagens tillväxt och överlevnad. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (PM 2019:08).