This page in English

Anders Kärnä

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302421

Rum: N4019

Forskningsämne

Om Anders Kärnä

Anders Kärnä är sedan hösten 2019 anställd som post-doc vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om interventioner för att öka tillväxten i företag samt politisk påverkan och förändring.

Kärnä är afflierad forskare till Institutet för näringslivsforskning (IFN) och disputerade 2018 vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 2018. Han har tidigare varit knuten till Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Kärnä, A. , Manduchi, A. & Stephan, A. (2020). Distance still matters: Local bank closures and credit availability. International Review of Finance.
Gustafsson, A. , Tingvall, P. G. & Halvarsson, D. (2020). Subsidy Entrepreneurs: an Inquiry into Firms Seeking Public Grants. Journal of Industry, Competition and Trade, 20, 439-478.
Gustafsson, A. (2017). Bråkmakaren. Axess.
Gustafsson, A. , Stephan, A. , Hallman, A. & Karlsson, N. (2016). The “sugar rush” from innovation subsidies: a robust political economy perspective. Empirica, 43 (4), 729-756.

Artiklar, recensioner

Gustafsson, A. (2017). Den borgerliga kulturen skapade den industriella revolutionen. Ekonomisk Debatt, 45 (5), 83-85.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gustafsson, A. (2018). Industrial policy: Political considerations, payoffs, and peculiar incentives. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Gustafsson, A. (2015). Statens roll för företagsstöd och då särskilt innovationsstöd. I: Gustavsson Tingvall, P., Tillväxt genom stöd: En bok om statligt stöd tillnäringslivet (ss. 13-21). Östersund: Tillväxtanalys.