This page in English

Anders Kärnä

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 302421

Rum: N4019

Forskningsämne

Om Anders Kärnä

Anders Kärnä var mellan 2019-2021 anställd som post-doc vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om samspelet mellan politik och marknader. 

Sedan hösten 2021 är Kärnä är afflierad forskare till Örebro universitet och verksam som post-doc vid  Institutet för näringslivsforskning (IFN). Han disputerade 2018 vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och har tidigare varit knuten till Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gustafsson, A. (2018). Industrial policy: Political considerations, payoffs, and peculiar incentives. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Kärnä, A. , Karlsson, J. & Engberg, E. (2020). Political failures in innovation policy: a cautionary note. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN Working Paper 1334).
Gustafsson, A. & Stephan, A. (2019). Does the countryside lack cash (funding)? The impact of public bank loans on firm growth and its dependence on location. Östersund: The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Working paper 2019:01).
Gustafsson, A. & Stephan, A. (2019). Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (PM 2019:11).
Gustafsson, A. & Tano, S. (2019). Utvärdering av RUT-avdraget – effekter på företagens tillväxt och överlevnad. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (PM 2019:08).