This page in English

Andreas Ohlin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303587

Rum: C4214

Andreas Ohlin

Forskningsämne

Om Andreas Ohlin

 

Andreas Ohlin har en kombinationstjänst som lektor vid Örebro Universitet och överläkare på Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Andreas disputerade 2010 vid Örebro Universitet, på en avhandling om diagnostik av allvarliga bakterieinfektioner hos nyfödda. Hans fortsatta forskning har även handlat om prevention av kateterassocierade infektioner, ljusbehandling av nyfödda samt samt smärta i nyföddhetsperioden där han infår i forskargruppen PEARL.  Andreas arbete om att förebygga infektioner hos nyfödda belönades under 2013-2014 med bla kvalitetspriset Diamanten, Svenska Hygienpriset samt första pris i Forskar Grand Prix 2013.

Andreas undervisar på avancerad nivå på läkarprogrammet där han är en del av Tema reproduktion och utveckling, han har varit bihandledare åt två doktorander samt ett stort antal ST-läkare och läkarstudenter. Andreas är sekreterare i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp  för infektioner hos nyfödda och han har suttit i Lilla Barnets Fonds styrelse 2014-2021.

Andreas har även ett stort intresse för sjukvård i andra länder och gjorde under vintern 2020 ett volontäruppdrag på två sjukhus i Kigali, Rwanda, och han sitter i styrelsen för Little Hills Sweden som arbetar med att rekrytera svenska barnläkare för volontäruppdrag i Rwanda.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Pettersson, M. , Eriksson, M. , Albinsson, E. & Ohlin, A. (2021). Home phototherapy for hyperbilirubinemia in term neonates: an unblinded multicentre randomized controlled trial. European Journal of Pediatrics, 180 (5), 1603-1610.
Ohlin, A. & Björkman Hjalmarsson, L. (2021). In neonatal sepsis every catheter matters. Pediatric Research.
Andersson, J. , Magnuson, A. & Ohlin, A. (2021). Neonatal pneumothorax: symptoms, signs and timing of onset in the post-surfactant era. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 1-5.
Malmqvist, O. , Ohlin, A. , Ågren, J. & Jonsson, M. (2020). Seizures in newborn infants without hypoxic ischemic encephalopathy - antenatal and labor-related risk factors: a case-control study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 33 (5), 799-805.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioral measures of pain during neonatal hip examination. Paediatric and Neonatal Pain, 1 (1), 15-20.
Serenius, F. , Ewald, U. , Farooqi, A. , Fellman, V. , Hafström, M. , Hellgren, K. , Marsál, K. , Ohlin, A. & et al. (2016). Neurodevelopmental Outcomes Among Extremely Preterm Infants 6.5 Years After Active Perinatal Care in Sweden. JAMA pediatrics, 170 (10), 954-963.
Ohlin, A. , Björkman, L. , Serenius, F. , Schollin, J. & Källén, K. (2015). Sepsis as a risk factor for neonatal morbidity in extremely preterm infants. Acta Paediatrica, 104 (11), 1070-1076.
Jonsson, M. , Ågren, J. , Nordén-Lindeberg, S. , Ohlin, A. & Hanson, U. (2014). Neonatal encephalopathy and the association to asphyxia in labor. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 211 (6), 667.e1-667.e8.
Jonsson, M. , Ågren, J. , Norden-Lindeberg, S. , Ohlin, A. & Hanson, U. (2014). Suboptimal care and metabolic acidemia is associated with neonatal encephalopathy but not with neonatal seizures alone: a population-based clinical audit. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 93 (5), 477-482.
Ohlin, A. , Bäckman, A. , Ewald, U. , Schollin, J. & Björkqvist, M. (2012). Diagnosis of neonatal sepsis by broad-range 16S real-time polymerase chain reaction. Neonatology, 101 (4), 241-246.
Ohlin, A. , Björkqvist, M. , Montgomery, S. M. & Schollin, J. (2010). Clinical signs and CRP values associated with blood culture results in neonates evaluated for suspected sepsis. Acta Paediatrica, 99 (11), 1635-1640.
Ohlin, A. , Bäckman, A. , Söderquist, B. , Wingren, S. & Björkqvist, M. (2010). Rapid typing of neonatal Staphylococcus epidermidis isolates using polymerase chain reaction for repeat regions in surface protein genes. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 29 (6), 699-704.
Ohlin, A. (2010). What is neonatal sepsis?. Acta Paediatrica, 100 (1), 7-8.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ohlin, A. (2010). Aspects on early diagnosis of neonatal sepsis. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Pettersson, M. , Eriksson, M. , Albinsson, E. & Ohlin, A. (2021). Home phototherapy for hyperbilirubinemia in term neonates: a multicentre randomised controlled trial. Konferensbidrag vid Pediatric Academic Societies (PAS) 2021 Virtual, Phase I: April 30 - May 4, Phase II: May 10 - June 4, 2021 [Digital]..
Eriksson, M. , Pettersson, M. , Olsson, E. & Ohlin, A. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid Svenskt smärtforum, Malmö, Sweden, October 17-18, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP), Basel Switzerland, June 16-20, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Ohlin, A. (2019). Scrub the hub a simple technique to prevent neonatal sepsis. Konferensbidrag vid RPA & RSOG 1st Joint Scientific Conference, Kigali, Rwanda, 11-13 September, 2019..
Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Glukos som smärtlindring vid neonatal höftledsundersökning: En randomiserad kontrollerad studie. Konferensbidrag vid Barnveckan 2018, Västerås, 23-26 April, 2018.
Björkman, L. , Hagberg, J. , Schollin, J. & Ohlin, A. (2017). Can the use of isopropanol impregnated caps cause alcohol leakage into intravenous lines?. Konferensbidrag vid Pediatric Academic Societies (PAS) 2017 Meeting, San Francisco, CA, USA, May 6-9, 2017.

Manuskript

Ohlin, A. , Bäckman, A. , Ewald, U. , Schollin, J. & Björkqvist, M. Diagnosis of neonatal sepsis by broad range 16S real-time PCR.
Björkman Hjalmarsson, L. , Hagberg, J. , Schollin, J. & Ohlin, A. Leakage of isopropanol from port protectors used in neonatal intensive care.