This page in English

Andreas Ohlin

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303587

Rum: X1216

Andreas Ohlin
Forskningsämne

Om Andreas Ohlin

 

Andreas Ohlin har en kombinationstjänst som lektor vid Örebro Universitet och överläkare på Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Andreas disputerade 2010 vid Örebro Universitet, på en avhandling om diagnostik av allvarliga bakterieinfektioner hos nyfödda. Hans fortsatta forskning har även handlat om prevention av kateterassocierade infektioner, ljusbehandling av nyfödda samt samt smärta i nyföddhetsperioden där han infår i forskargruppen PEARL.  Andreas arbete om att förebygga infektioner hos nyfödda belönades under 2013-2014 med bla kvalitetspriset Diamanten, Svenska Hygienpriset samt första pris i Forskar Grand Prix 2013.

Andreas undervisar på avancerad nivå på läkarprogrammet där han är en del av Tema reproduktion och utveckling, han har varit bihandledare åt två doktorander samt ett stort antal ST-läkare och läkarstudenter. Andreas är sekreterare i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp  för infektioner hos nyfödda och han har suttit i Lilla Barnets Fonds styrelse 2014-2021.

Andreas har även ett stort intresse för sjukvård i andra länder och gjorde under vintern 2020 ett volontäruppdrag på två sjukhus i Kigali, Rwanda, och han sitter i styrelsen för Little Hills Sweden som arbetar med att rekrytera svenska barnläkare för volontäruppdrag i Rwanda.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript