This page in English

Anna-Karin Mouazzen

Befattning: Universitetsadjunkt, Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303888

Rum: P2449

Anna-Karin Mouazzen
Forskningsämne

Om Anna-Karin Mouazzen

Bakgrund

Anna-Karin är universitetadjunkt och doktorand vid enheten för omvård, institutionen för hälsovetenskaper sedan 2017.

Anna-Karin är legitimerad sjuksköterska sedan 1993 och specialistsjuksköterska inom operationssjukvård (1993) och företagssjuksköterska (2016).

Forskning

I sitt doktorandprojekt avser Anna-Karin att genom en kartläggningsstudie beskriva och utforska företagshälsovården i Sverige ur ett medarbetar- och chefsperspektiv med fokus på interprofessionell teamsamverkan. Doktorandarbetet är planerat att innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa studier. 

Undervisning

Anna-Karin är kursansvarig för flera kurser i  specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska.

Förutom att vara kursansvarig undervisar Anna-Karin även i metodkurser på avanceradnivå samt handleder examensarbeten på grundutbildningen för sjuksköterskor. Anna-Karin deltar även i undervisningen på KTC i bland annat vårdhygien och aseptik.