This page in English

Forskargrupp

Perioperativ vård och pedagogiska processer (PEPP)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Perioperativ vård och pedagogiska processer (PEPP) har som övergripande mål att bedriva forskning med både bredd och djup inom perioperativ vård och pedagogiska processer inom olika verksamheter.

Perioperativ vård handlar om vård före, under och efter en operation. Projekt undersöker rutiner, metoder och komplikationer vid olika typer av operationer. Ett projekt undersöker utebliven vård och vårdtyngd vid vård på uppvakningsavdelning efter operation.

Pedagogiska processer handlar om lärande och undervisning vid handledning av examensarbete eller handledning under verksamhetsförlagd utbildning. Ett projekt undersöker hälsolitteracitet (förmågan och kunskapen som behövs för att fatta medvetna beslut om hälsa) påverkan på återhämtning efter överviktsoperation.

Forskningens resultat bidrar till ökad kunskap och kvalitet för utbildning och klinisk verksamhet, för student, patient och personal verksam i vården.  I gruppen ingår forskare i folkhälsa, hälsoekonomi, medicin och omvårdnadsvetenskap. Syftet är att få med en mångfald av perspektiv på forskningen som bedrivs.

Doktorand vid Linköpings universitet kopplad till forskargruppen: Ida Markström 

Operationssal