This page in English

Anna Andersson-Watz

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: YW5uYS5hbmRlcnNzb24td2F0ejtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Anna Andersson-Watz
Forskningsämne

Om Anna Andersson-Watz

Anna Andersson-Watz är leg. sjukgymnast på Karlskoga lasarett, Region Örebro län och doktorand vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. I Annas avhandlingsprojekt studeras behandling med hostmaskin för personer med progressiv neurologisk sjukdom och nedsatt hostkraft. Målet med projektet att beskriva erfarenheter och effekter av behandlingen genom att utforska perspektivet utifrån patienten som använder maskinen i hemmet och den vårdpersonal som är involverad i att introducera behandlingen. Anna är också basgruppshandledare på läkarprogrammet vid Örebro universitet.

Om forskningsprojektet

Behandling med hostmaskin används för att kompensera för svaga andningsmuskler och för att hjälpa till att mobilisera slem från luftvägarna och underlätta andningen för patienter med svår progressiv neurologisk sjukdom. Det vetenskapliga underlaget för behandling med hostmaskin är dock otillräckligt och det finns ett behov av mer kunskap. Andning är livsviktigt, och när det inte fungerar påverkar det livet fundamentalt. Personer som behöver hostmaskin är en sårbar grupp med stora funktionsnedsättningar förutom andningsbesvären. De kan befinna sig i en palliativ fas och behöver ofta mycket stöd. Därför behövs en förståelse för patientens hela situation, men också förstå perspektivet från vårdpersonal som är involverad i att introducera behandlingen, i detta fall fysioterapeuterna. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är därför att, från patienters och fysioterapeuters perspektiv, beskriva upplevelser och effekter från introduktion och behandling med hostmaskin för personer med progressiv neurologisk sjukdom.