This page in English

Forskningsprojekt

Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mia Svantesson

Personer med neurologisk sjukdom och nedsatt hostkraft behöver hjälp att hosta upp slem av infektions- och livskvalitets skäl. En hjälp som erbjuds är hostmaskin. Problemet är att det finns otillräcklig evidens för behandlingen. Även kvalitativa studier som beskriver patienters erfarenheter efterfrågas. Det kan vara komplext att studera denna grupp av patienter pga. den svåra sjukdomen och dess påverkan på livet och vidare en utmaning att introducera och implementera behandling med hostmaskin för denna grupp av patienter. Det är angeläget att studera behandling med hostmaskin i sin kontext utifrån flera infallsvinklar och perspektiv. Med denna utgångspunkt passar designen multipel fallstudie där flera metoder, både kvalitativa och kvantitativa, används för att öka kunskapen om hostmaskinsbehandling för denna grupp av patienter.

Finansiärer

  • Neuroförbundet
  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners