This page in English

Anna Boström

Befattning: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: YW5uYS5ib3N0cm9tO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301458

Rum: U1138

Anna Boström

Om Anna Boström

Anna Boström är enhetschef för enheten Undervisning och forskningsstöd på Örebro universitetsbibliotek och har sitt kontor på huvudbiblioteket på Campus Örebro.

Enheten Undervisning och forskningsstöd arbetar med att undervisa och handleda studenter i informationskompetens, referenshantering och akademiskt skrivande. Enheten tillhandahåller också utbildning och stöd till lärosätets forskare och forskarstudenter i bland annat informationssökning, systematiska forskningsöversikter, akademiskt skrivande, publiceringsstrategier, forskningsvisibilitet, bibliometri, och andra forskningsstödjande resurser.

Anna har en fil. kand. från Karlstads universitet och en fil. mag. från Umeå universitet. Hon har arbetat på Örebro universitet sedan 2013 och varit enhetschef sedan 2016. Anna har tidigare arbetat på Högskolan Kristianstad och Högskolan i Halmstad.