This page in English

Anna Boström

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 301458

Rum: U1138

Anna Boström

Om Anna Boström

Anna Boström är enhetschef för enheten Lärande- och ämnesstöd på Örebro universitetsbibliotek och har sitt kontor på huvudbiblioteket på Campus Örebro.

Enheten Lärande- och ämnesstöd erbjuder utbildning och lärandestöd till studenter, lärare och forskare i vetenskaplig informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande. Enheten ansvarar även för lärandemiljöer och det pedagogiska mötet med användare i bibliotekets informationsdiskar, chatt och Studieverkstaden Lyktan.