This page in English

Anna Boström

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 301458

Rum: U1138

Anna Boström

Om Anna Boström

Anna Boström arbetar som enhetschef för enheten Lärande- och ämnesstöd på universitetsbiblioteket. Enheten erbjuder utbildning och pedagogiskt stöd till studenter, lärare och forskare i informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande. Enheten ansvarar även för lärandemiljöer och det pedagogiska yttre arbetet på Huvudbiblioteket.