This page in English

Anna Nordlind

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Anna Nordlind

Anna är sjuksköterska med specialistexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Hon arbetar på specialistmottagningen för Barn- och ungdomsmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad och är sedan april 2019 doktorand vid Örebro Universitet på halvtid. 

Det finns i nuläget ingen nationell patientenkät för barn och ungdomar i Sverige, utan enkäter har riktats till vårdnadshavare, samt till ungdomar över 15 år. Anna har gjort en kartläggning av hur barn- och ungdomskliniker i Sverige fångar upp barnens upplevelser och åsikter i mötet med vården.

I doktorandprojektet ingår också översättning och testning av en enkät som heter "Children and Young People – Patient Reported experience Measure" (CYP-PREM). CYP-PREM är en brittisk enkät riktad till patienter i åldern 8–16 år för utvärdering av vården. Enkäten är framtagen tillsammans med barn och ungdomar. I översättningen ingår intervjuer med barn och ungdomar för att testa förståelsen för frågorna. Frågorna ändras sedan utifrån barnens synpunkter. Intervjuerna genomförs på barn- och ungdomsklinikerna i Region Värmland, Region Uppsala och Region Örebro län.