This page in English

Annika Imhagen

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Annika Imhagen
Forskningsämne

Om Annika Imhagen

Doktorand (50 %) och distriktssköterska på Brickebackens vårdcentral (50 %). Forskar om behandlingsformer för personer med obesitas och deras erfarenheter före och efter interventioner.

Överviktsenheten vid USÖ utvecklade 2010 tillsammans med primärvården en modell för gruppbehandling vid övervikt och fetma: Steg för steg. Grupperna består av 8-12 deltagare som träffas vid sex tillfällen under 6-8 månader. Arbetssättet är inspirerat av KBT och gruppträffarna har en förutbestämd agenda med hemuppgifter. Förväntat resultat är stabilisering av vikten eller en viktminskning på 5 %. Gruppbehandlingen har utvecklats vidare till en internetbaserad behandling i 12 moduler under 6 månader. Från januari 2022 inkluderas deltagare i ett forskningsprojekt där utökat behandlarstöd jämförs med generell behandlarkontakt.

Forskningsprojekt:

  • Observationsstudie som fick avbrytas pga. Corona-pandemin.
  • Intervjustudie som utforskar upplevelser och erfarenheter av att leva med obesitas. Publicerad i Journal of Clinical Nursing i juni 2022.
  • Longitudinell observationsstudie med mätning av fysisk aktivitet före och efter obesitasoperation. 
  • Internetbehandling vid obesitas - RCT
  • Internetbehandling vid obesitas - Intervjustudie