This page in English

Annika Imhagen

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Annika Imhagen
Forskningsämne

Om Annika Imhagen

Doktorand (50 %) och distriktssköterska på Brickebackens vårdcentral (50 %). Forskar om en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma.

Överviktsenheten vid USÖ utvecklade 2010 tillsammans med primärvården en modell för gruppbehandling vid övervikt och fetma: Steg för steg. Grupperna består av 8-12 deltagare som träffas vid sex tillfällen under 6-8 månader. Arbetssättet är inspirerat av KBT och gruppträffarna har en förutbestämd agenda med hemuppgifter. Förväntat resultat är stabilisering av vikten eller en viktminskning på 5 %. 

Forskningsprojektet:

  • Observationsstudie med viktreduktion som primärt utfallsvariabel. Sekundära utfallsvariabler: förändringar av kostvanor, fysisk aktivitet, livskvalitet, ätbeteende och metabol hälsa. 
  • Intervjustudie som utforskar upplevelser och erfarenheter av att leva med övervikt/fetma, drivkrafter till att gå ner i vikt samt upplevelser av gruppbehandlingen.

Publikationer