This page in English

Antonios Valachis

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Antonios Valachis

Antonios Valachis är docent i Onkologi sedan 2018 och överläkare på Onkologiska Kliniken USÖ. Hans kliniska arbete och forskning handlar om bröstcancer och melanom.

Forskning

Han bedriver kliniknära forskning med olika forskningsmetoder utifrån frågeställningar: epidemiologisk forskning, observationella studier, interventionsstudier, meta-analyser.

Han har pågående projekt under följande forskningsämnen:

 • Farmakoepidemiologiska studier kring interaktioner mellan icke-cancerläkemedel och cancerläkemedel vid bröstcancer samt långvariga biverkningar av onkologisk behandling mot bröstcancer
 • Prognos och molekylär kartläggning av ovanliga subtyper av bröstcancer (metaplastisk bröstcancer)
 • Användning av artificiell intelligens för att förbättra livskvalitet hos patienter med bröst- och prostatacancer (Europeiskt projekt finansierat av EU Horizon 2020)
 • Prediktiva markörer vid immunterapi vid metastaserat malignt melanom
 • Optimering av neoadjuvant behandling vid bröstcancer
 • Aspekter kring immunterapi i klinisk praxis
 • Prediktiva markörer för exceptionell respons på målstyrd onkologisk behandling mot bröstcancer
 • Studier om effekten av vaccination mot vanliga infektioner hos cancerpatienter 

En lista över hans pågående forskningsprojekt finns här.

Undervisning

Antonis Valachis är biträdande kursansvarig för kursen Självständigt arbete under termin 10. Han är dessutom ansvarig för innehållet av onkologiundervisning under termin 8 samt examination av onkologi under samma termin.

Han bedriver kurs om Academic writing inriktad mot läkare som bedriver forskning.

Han har också ett forskningsintresse kring olika metoder för att lära sig vetenskapligt skrivande och patientåterkoppling som metod för att förbättra läkarstudenternas kommunikationsförmåga och professionella förhållningssätt.

Uppdrag

 • Ledamot i Prioriteringskommitté Regionala Forskningsrådet Uppsala-Örebro Region
 • Ledamot i Forskningskommitté Region Örebro län
 • Medlem i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG)
 • Regional representant i Nationella vårdprogramsgruppen för bröstcancer
 • Nationell (från Svensk Onkologisk Förening) representant i European Society for Medical Oncology (ESMO)

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag